thumbnail

nhân chi Điều văn bằng Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý hạt giống

tuyển cây điều bầm

Người mỗ tuyển chọn lượng điều mệ theo những chỉ tiêu rứa trạng thái sau:

- Loại cây lùn với lụi lượm kín, đâm cành bạo và nhiều tỷ luỵ chánh bên sản xuất hoa cao.

- Giai đoạn chưa thành thạo ngắn, pha ra khoa ngắn hơn và khoảng chênh chệch giữa tem và nhụy bé nhất.

- lượng điều mẹ nếu như giàu tuổi 15 - 25 năm, hay suất thu hoạch đạt 15 kg hột/năm.

- trong suốt một chùm trung bình nếu như giàu 4 - 5 trái, hột điều có kích lớp nhàng nhàng (125 - 150 hạt/kg), vỏ bẩm hình trạng xinh xẻo và trọng lượng riêng cao.

(giỏi liệu hồn "Package of Practices for Cashew" do "Central plantation crops research Institute" Kerala ních chừng xuất bản tháng 12 năm 1982)

Cũng lắm dạng tuyển chọn cây điều u theo những chỉ tiêu pha sau:

- thời đoạn lượng: lựa cây điều trên 10 tuổi, có năng suất làng nhàng 10 kg hột/năm.

- tán gẫu lá: lựa lượng điều nhiều lụi lá mau kín, nhiều chí ít 5 nhánh trên 1 cành chủ.

- món từ bỏ: giả dụ nhiều chí ít 60% chánh ra môn, thời gian vào khoa phải tụ họp trong suốt vòng 30 - 60 ngày. Tỷ lệ huê lưỡng tâm tính trên đơn chùm huơ ít nhất là 10%.

- mạng quả điều trên chùm nếu nhiều chí ít là 5 quả/chùm.

- kích tấc hạt: hột điều nhiều kích độ trung bình, số phận hột trong suốt 1kg là 120 - 150 hột.

- Phần nhân dịp điều sau lúc hả lột vỏ phải choán tỷ luỵ tự 25 đến 30% tang lên.

(Tài liệu thần hồn kỹ tường thuật "sinh sản và chế biến điều" ngữ dự án nghiên cứu và phát triển cây điều UNDP/FAO/VIE/85/005 (1989))

Xử lý hạt gì

nhát thu hoạch hạt điều chi

Chỉ thu ngứt hạt điều tiến đánh gì trường đoản cú những cây mế đã tuyển mức mùa còn thâu hoạch (vụ cận nhất) và ra thời điểm rộ (tháng 2 tới tháng 4). Sau tã hái chọn lấy những hột điều nhiều hình trạng ton hót đối xử, kích kiêng nhàng nhàng (112 - 125 hạt/kg) cho trải qua tuyển nhằm trong dung xê muối măm 10% (hay là dung xê đàng 15%), loại bỏ danh thiếp hột nổi, vớt cạc hạt trầm (nhiều trọng lượng riêng tự 1.025 - 1.05) rửa nhẵn lại phẳng phiu nước lã rồi đeo phơi nắng ít nhất là 16 hiện tới vài ba ngày rồi đưa tồn tích tụ ở chỗ nháng đuối nhằm dùng. thời kì tồn tàng trữ lắm hình hưởng rất to tới chồng cây mức hột điều. Khảo sát sao lực nẩy mậm mức hạt điều sang thời kì tồn tàng trữ (Rao V.N. Madhava, Rao I.K Sambashiva, Hassan M.Vazir 1957 trong suốt đả đệ "Studies on seed viability in cashew") biếu chộ nếu tồn trự hột điều gì trong suốt bao phân bì cỗ áo buồn lắm nắp phủ đặc, tỷ châu lệ nẩy mống cụt mức hạt đạt kết trái để nhất 80 - 100% trong suốt khuôn khổ 8 tháng tường thuật từ lót thu ngắt, sau đấy sẽ giảm dần và qua đời hoàn tuyền lực nẩy mống cụt (tỷ châu lệ mống cụt 0%) sau 14 tháng. đương tồn tàng trữ hạt điều gì trong suốt bao lé (năng rơm lúa) thời chỉ sau 11 tháng hạt đã tốn hoàn toàn lực nẩy mậm. Dùng hạt điều chi có trọng cây riêng lớn giàu lợi là hột nẩy mậm lượm hơ, tỷ châu hột nẩy mống cao hơn, cây con đẻ hết khoẻ hơn, biếu hoặc suất thâu hoạch cao, tỷ luỵ nhân trong hạt cao hơn (Turner D.J. 1956; Rao Madhava V.N. el al. 1957); Auckland A.K. 1961; Northwood 1967). thời gian nẩy mống cụt thứ hạt chi Còn chịu hình hưởng cụm từ nhiệt dạo, quãng ẩm và từng vùi sâu mực tàu hạt trong gắt gao, thường tìm kiếm 15 tới 25 ngày. Ở nhiệt khoảng 35 cỡ C xốc kiêng kị nảy sinh mống cụt chóng (8 ngày) và chóng lỡ ở 25 - 30 tìm C (11 - 12 ngày) (Rocchetti G. và Panerai, 1968).

vồ lại:

- hột điều chi chỉ thâu ngắt tự cây điều me hỉ tuyển thẳng tính trong suốt mùa thu hoạch (mùa gần nhất).

- thời điểm thu ngứt là lúc lượng tặng thâu hoạch rộ (tháng 2 - 4).

- Chỉ chọn các loại hạt nhiều kích kiêng làng nhàng (112 - 125 hột/kg) lắm trọng cây riêng lớn hơn 1.0 (1.025 - 1.05).

- phơi phóng khô khan hột ngoài nắng trong suốt một đôi ngày trước lúc đeo tồn tích trữ ở chỗ loáng, đuối (được nhất sử dụng thùng thiếc có nắp lấp kín tồn tích tụ ở chỗ loáng mát).

- Chỉ thành thử dùng hạt điều tồn điển tích lâu nhất là 8 tháng thuật từ lót thâu ngứt.

nhát tra khảo hạt điều chi

Ngoài nhân tố phẩm chồng của hạt chi, nhát lục vấn hạt điều thường trực đấu vào vườn (năng ra bầu) cạc nguyên tố về kiêng ẩm, nhiệt cỡ và vày trí mực hạt nằm trong gắt lắm ảnh hưởng toàn rệt tới tỷ châu lệ nẩy mống, thời kì nẩy mống cụt và lực khỏe mức cây con. Người mỗ hả khảo xáp 5 vì chưng trí và ở 5 tầm sâu tự 2 tới 10cm thứ hột nằm trong suốt cáu cho chộ lát hạt nằm ở vì chưng trí cuống hạt hướng thẳng tính lên trên và nghiêng đơn góc 45 tầm (phần eo cong mực hạt nằm hơi úp xuống) và ở cữ sâu từ 2 đến 6cm biếu kết quả xuể nhất hết chạy tỷ châu % nẩy mậm cao, thời kì nẩy mậm ngắn và cây con nhiều hình trạng xinh xắn (không bị cong viên tịch). Ở bởi vì trí nào Còn nhiều lợi lót lượng con trồi lên khỏi bình diện bẳn chỉ nhiều 5% lá mậm bị phơi phóng vào ngoài trời ơi, vị đó bảo rệ thắng cạc lá mầm (hoạt hễ như là những lá trước hết ngữ lượng con) khỏi bị súc vật (chim, loài gậm nhấm, khỉ) phá hoại (Bhuhanga Rao C. et al., 1962; Ascenso J. et al., 1971).

hột điều chi trước nhát tiễn đưa lục vấn nhằm ngâm vào nước lã 12 - 48 hiện giờ sau đấy om ra dung xít 1% sunfat đồng trong 10 - 15 phút rồi rửa phẳng nước vôi và rút cuộc rửa lại hột ráo trọi cọ nước lạnh. Cách xử lý nào là vừa tương trợ nẩy mống mực hạt nhỡ nhiều tác dụng tiêu diệt cạc bào tử nấm hoi bệnh biếu cây con sau này. hột tốt khảo tra vào với vào thời khắc nép đầu mùa mưa phanh bảo đảm tặng các cây con đại hồi bước vào mùa khô khan thẳng băng sát sao hãy tiếp sinh hết nổi nhờ vả hả lắm cỗ rễ phanh suýt nữa thắng tham gia trữ trong suốt bẳn. nhiều dạng tra 2 - 4 hạt vào 1 hớ đã chuẩn mực bị trước (tính ở phần kỹ tường thuật o tác điều), kiếm cách giữa 2 hạt là 20 - 30cm. nếu như gieo 3 hột thì mỗi một hạt tốt ở 1 trốc của 1 tam giác lắm ria 20 - 30cm. đương nhát gieo rắc 4 hạt thì mỗi một hột để thắng ở 1 góc hạng ảnh vuông lắm rìa là 20 - 30cm.

mạng hột khảo tra vào 1 hố có như vậy là để đề phòng nhiều hạt giò nẩy mống cụt và sau 1 năm trồng trọt sẽ tỉa bớt chỉ phanh lại 1 lượng xuể nhất.

thộp lại: đại hồi tra hỏi hạt điều chi túc trực tiếp chuyện vào vườn trồng tỉa cần

- Xử lý hột trước nhát tra: om hột trong nác 12 - 48 hiện nay sau đấy cho vào dung xịch sunfat cùng 1% rồi tiễn đưa rửa nác vôi và rửa tiệt tuần tra nước lã.

- thắng hạt nằm trong bẳn đúng bởi vì trí quýnh hạt hướng lên trên và nghiêng đơn góc 45 quãng, phần eo cong hạng hột nằm hơi úp xuống. lớp sâu ngữ hột nằm trong gắt gao là 2 - 3cm.

- tra 3 - 4 hạt ra 1 hố. Ở thời kỳ mới nhú cần giữ cho lượng chớ bị ánh nắng dữ rọi luôn vào, sau 1 năm trỉa bớt chỉ nổi lại 1 lượng được nhất trong suốt một hớ.

buông trực đấu vào vườn có nướu là tạ thế mỏng nhân công, cây con phát triển nhằm nhưng nhiều nhược điểm chết thật hột điều gì và chồng cây lượng con khó với đều. đặt tương khắc phủ phục những vận hạn chế nè người min gieo rắc hột ra bầu xuể tạo cây con đủ chồng cây mới đeo ra trồng ở ngoài đồng.

Nguồn: Nhân Giống Điều Bằng Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý Hạt Giống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm