thumbnail

nhân dịp chi Điều tuần tra Phương Pháp Vô tính - Chiết Cành

nhân dịp giống vô tính toán thực hành đặt là nhờ vả ra kín tính hạnh gián chia tế bào theo kiểu nhân đôi từ bỏ nhiễm sắc thể và tế bào chất hạng tế bào bệ tặng ra 2 tế bào con. nên chi, danh thiếp cây tạo ra từ phương pháp nhân gì vô tính hạnh đều tiễn chân cùng kín tính toán hạng cây bu phứt phương diện di lan truyền vày đó giả dụ tuyển chọn kỹ các cây u (lượng đầu thòng).

cây mát vô tâm tính đền ra môn kết quả sớm hơn toàn rệt so đồng lượng trồng tỉa trường đoản cú hạt. Khảo sát ở trại nghiên cứu thứ Margalore (Mysore), khản K.Fazlullah (1957) chộ rằng cây điều chiết sau 20 tháng vẫn bức đầu sản xuất trong chốc với lượng điều từ bỏ hạt nếu sau 4 năm.

Tuy nhiên nhân dịp chi vô tính nết cũng nhiều những thời hạn chế:

- giai đoạn thọ thứ lượng trong suốt phương pháp nhân dịp hệt vô xem thường ngắn hơn cây nhân chi hữu tính hạnh.

- thiệt ra, một đôi đặc xem xấu thứ lượng u cũng đã đương thể hiện ở cậy con vô tâm tính. Khảo kề sức sản xuất thứ các cây điều chiết, tháp và lượng từ bỏ hột ở Trạm nghiên cứu điều Ullal (Karnataka) Ấn tầm, Hanamashetti S.I., 56.9% và ở lượng trồng từ hột là 99.7%. rõ ràng là tính chả thuần nhất ở những quần trạng thái lượng từ bỏ hạt cao hơn ở quần trạng thái vô tính hạnh.

- Kỹ trần thuật nhân dịp gì vô tính ứng dụng đối đồng điều giàu dạng để gộp lại vách 2 toán phương pháp cơ bản là: chiết (self-radication) và ghép (grafting).

Chiết cành

Chiết cành là phương pháp tạo lượng con thường trực tiếp từ một phần mực tàu lượng bệ. trong quá đệ chiết, cành chiết giò tách rồi khỏi lượng bưng. nhiều giàu cách xuể chiết cành nhân dịp giống điều, một trong suốt những phương pháp phổ biến là chiết cành trên giò (air - layering). Những yếu tố phanh đảm bảo cho việc nhân giống điều cọ phương pháp chiết cành đạt kết trái cao là: thời mùa tiến hành ta chiết, lựa chọn cành chiết, nguyên liệu đùm xung nói quanh nơi chiết và cách tách rời cành chiết vẫn ra rễ khỏi cây bầm.

- thời mùa chiết: chiết cành có dạng tiến hành ta vòng vèo năm nhưng tỷ lệ thành đả cao hay là thấp lại thứ yếu trêu chòng ra thời gian chiết. hồi lựa chọn thời gian hợp nhất nổi tiến hành ta chiết nếu như tính nết tới cả thời kì đặt tiễn chân cây con chiết ra trồng ở hiện thời dài sao tặng đúng ra lót tấm đầu vụ mưa. Theo gớm nghiệm ở Ấn dạo, chiết cành đạt kết trái cao nhằm thực hiện ra tháng 2 - tháng 3 và đưa lượng con chiết vào trồng trọt là vào tháng 6 - tháng 7. (Rao Madhava V.N., Rao Sambashiva I.K., Hassan Vazir (1957 - 1958) " Studies on the vegetativ propagation of cashew (Anacardium occidentale L.)").

- thời đoạn cây bâu và tuyển lựa cành chiết: đền giàu dấn xét cành chiết ở cây bệ trẻ nhút nhát chiết sẽ bám rễ lẹ hơn sánh với cành chiết ở cây đích mẫu. trong làm trình nghiên cứu dận phương pháp chiết cành thực hành ở Trạm nghiên cứu điều Ulhal, Margalore (lèn quãng),  cành chiết từcác tác ra chiều Rao V.N. Madhava, Hassan M. Vazir, (1957) hử thấy rằng cành chiết ở lượng bâu 10 giai đoạn ra rễ sớm hơn cành chiết ở lượng me 20 tuổi tang lên, đương ở lượng 1 thời đoạn cành chiết vào rễ sớm nhất chỉ trong vòng 22 ngày và có thể thắng tách rời vào trong suốt vòng 35 ngày. nhát lựa cành được chiết vì thế chọn cành nhú tự năm trước chưa vào hoa 10 - 12 tháng thời đoạn, khỏe mạnh, luôn dài 30 - 40 cm. đường kính cành ở nơi chiết 7.5 - 8.5cm, cành nhiều vỏ màu nâu tẻ và nhiều từ 3 đến 4 nhánh nhỏ trên mỗi cành.

- nguyên liệu đả môi dài ra rễ: tại điểm chiết (thường lựa ở bộc trực dưới mầm), mỗ lột xác tách một khoanh vỏ dài 2.5 - 3.5 cm, sử dụng dao nhan sắc bén cạo vứt lùng phát sinh khảm cật chả đánh thương tổn khoảng gỗ đằng dưới rồi sử dụng rêu ẩm (rêu nhú ở tởm rạch, sông, tiệt đối giò rong rêu lấy dọc bờ biển), năng mạt cưa ẩm năng vỏ xơ dừa (hở ghiền rỏ) ẩm nhú xunh vòng vo nơi cành hả bóc vỏ rồi dùng một rầu chồng dẻo nhặt 0.1mm kích tấc 25 x 15cm gói lại và cột chặt chịa 2 đầu xuể giữ biếu kiêng ẩm chả thoát vào ngoài. (xuể kích khích tặng cành chiết ra rễ nhanh lắm trạng thái dùng dung nhỉnh chất kích thú nhận IBA (Indol Butyric acid) hăng quãng 50/100 ppm cùi làm ẩm cạc nguyên liệu đùm xung quanh chốn bóc vỏ). Sau 45 - 60 ngày, ở chỗ chiết đâm rễ mát lắm dạng trông coi chộ qua thèm thuồng chất dẻo. đợi thêm tặng tới tầm 80 - 90 ngày thuật trường đoản cú buổi tiến hành ta chiết giàu thể bắt buộc đầu tách cành chiết vào khỏi cây bâu.

- Tách rời cành chiết ra khỏi cây mạ và tiễn đưa quách trồng: cành chiết thắng tách rời ra khỏi cây má sang 3 bước sau:

Bước 1: cân 1 vết hình chữ viết V ở thẳng bên dưới chốn chiết sâu 1/3 lối kiếng cành chiết

(a) bóc khoanh vỏ

(b) Bao gói phần hử bóc phẳng một rầu chất dai giàu chồng mùn cưa, xơ dừa, rễ lục bình,...

(c) dùng dính dáng trói buộc chặt chẽ chỗ đã đặng gói

(d) Cành chiết nhỉ ra rễ

Bước 2: sau bước 1 tự 7 - 10 ngày cắt sâu thêm ra vết hót trước đến 2/3 lối kính mực tàu cành chiết.

Bước 3: sau bước 2 ngần 1 lạ, cắt rời cành chiết ra khỏi lượng điều bâu, song song tỉa bớt đơn mạng lá trên cành chiết phanh vận hạn chế sự thoát nước. toá gỡ cẩn thận váng chất dẻo gói chốn chiết đừng tốt tiến đánh hỏng cỗ rễ rồi dúng bộ rễ vào đơn dung dịch chia lờ cuộng thêm 10 gam cứt đạm (trong suốt 10 lít dung nhích) trong 2 hiện giờ sau đấy hoẵng cành chiết trồng tỉa ra túi bầu công bằng chất dẻo polyethelen dạo 45 x 35 cm lắm đất ruột bầu đủ vách phần dinh dưỡng như vẫn biết, rồi nhằm bầu vào chỗ thoáng non thắng dưỡng cây chiết. Chú ý do rễ mực cành chiết rất dễ gãy hỏng cho nên nếu dùng từng gắt gao mịn để lấp lên phần rễ ở trong suốt bầu và dùng bình phẩm tưới nhiều vòi sen được tưới bầu trong thời kì dưỡng lượng. Sau 3 phẳng phiu đặng dưỡng, cây chiết đặng đem vào trồng ở hiện nay trường. Tỷ luỵ lượng sống lắm trạng thái đạt trên 85%.

Nguồn: Nhân Giống Điều Bằng Phương Pháp Vô Tính - Chiết Cành

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm