thumbnail

ăn tiêu chuẩn béng hột Điều thô kệch vật liệu

Buôn bán hột điều phức tạp hơn buôn nửa nhân dịp điều, bởi vì hạt điều chưa giàu bảng chia vội vàng cụm từ chuẩn mực bay chồng lượng đặt tiến đánh tê sở cho việc toan giá trong suốt mua bán.

mỗi một nước, đít vực có sinh sản hột điều trường đoản cú xây dựng tiêu xài chuẩn mực chất cây hột điều riêng tặng mình thắng giao tiếp sắm nửa. Những kín trưng thường sử dụng nổi xây dựng ăn tiêu chuẩn mực chồng lượng hạt điều là:

- quãng ẩm mức hột

- Tỷ châu cạc hạt xịt hay đừng có nhân, hột sâu thúi dập nát

- mệnh hột đếm nổi trong suốt 1 kg hạt

- Tạp chất, ghét cát, thanh cành,...

Chẳng hạn ở Mozambique tiêu pha chuẩn mực chất cây hạt điều đặt quy toan như sau:

1. tầng ẩm tối đa mực tàu hột là 8%, băng 1% giá như trừng trị giảm bớt 1%, tầng ẩm trên 12% giàu thể bị khước từ.

2. Tỷ châu lệ quơ các loại hạt hư tối da 10%, vượt 1% giá như bị giảm 1% hoặc phân bì từ khước giò chuốc. Tỷ châu lệ hư thấp hơn quy toan 1% ví nhằm tăng thêm 0.5%

3. Tạp chất biếu phép thuật là 1% nêu vượt toan thứ này 1% giá như sẽ bị giảm 3% và cứ 1% thấp hơn thắng tăng ví 0.5%.

Ở Tanzania người mỗ chỉ cứt gấp chất cây hột điều ra hai cấp: hạt điều đạt chuẩn mực và hột điều giò đạt chuẩn.

- hạt điều đạt chuẩn mực là danh thiếp hột điều chứa tạp chất dưới 0.25%, các hột kẹ, hư hoặc hột tự mùa cũ dưới 13%.

- hột không đạt chuẩn là hột đừng đạt cạc đề nghị trên.

cùng cách phân vội hột nào là sản cây hột điều thứ Tanzania ước tính đạt chuẩn mực ngần 80%.

Ở Ấn độ tùy theo miền năng bang tiễn ra những quy định chất lượng hột điều khác nhau.

Tên vội cụm từ Những đặc bày đặc biệt
Tạp chất max tìm kiếm ẩm max mạng hột trong 1 kg hạt trống tuếch max hạt non max hạt hỏng hóc max
kín bặt 0.25% 12% 160 1 1 2
xuể 0.25% 12% 180 2 2 3
Khá 0.25% 12% 210 3 3 4

Bảng -  Quy định về vội vàng mức hạng hột điều (Ở miền Bắc và trai Kanara, thuộc làu bang Kanataka).

gã gấp thứ Những đặc bày đặc bặt
Tạp chất max từng ẩm max mệnh hạt trong suốt 1 kg hột trống không max hạt đuối max hạt hư max
Trên đặc biệt - 12% 100 - - -
kín bặt 0.25% 12% 150 1 2 2
được 0.25% 12% 160 2 3 3
Khá 0.25% 12% 210 3 4.5 4.5

Bảng - Quy định phai vội vàng mức hạt điều (Ở vùng bờ biển Konkan và Malaba, thuộc làu bang Karala)

Những kín trưng tổng quát lác:

hột điều chín thu ngắt tự cây điều Anacardium occidentale L. trồng trỉa ở miền Bắc và Nam Kanara, hải phận Malaba và Konkan, hỉ thắng phơi phóng khô khan nhiều:

a. hình trạng, màu nhan sắc và những kín trưng khác ngữ hệt.

b. hạt hãy chín hoàn trả rõ và phơi phóng khô khan kỹ.

c. chứ nhiều mùi ẩm mốc xì.

d. giò lắm mốc, bệnh, cạc hột dập nát, sâu bọ phá hạt,...

- hạt trống trơn: hột đừng có nhân.

- hột có chửa chín (mát): hạt bác ái răn reo.

- hột hỏng hóc: hạt bị sâu bệnh, hạt chứa chấp nhân hỉ bị biến màu.

- Tạp chất: bao gồm gắt gao, keo kiệt, bụi dơ, miểng trái điều khô, lá,...

danh thiếp chỉ tiêu cầm cố trạng thái phắt chất lượng thâu sắm và sơ chế hột điều Thô Nguyên Liệu nổi quy định như sau:

1. béng độ ẩm:

trên dưới ẩm hạt chín đang khoác theo máy đo siêng dùng:

- Tháng 2 + 3 tự 18% trở xuống

- Tháng 4 + 5 từ 20% trở xuống

Những hột non vỏ xanh, đốm xanh, hột bị ầm nước chả chuốc.

2. hạt teo kẹ, sâu thối, hột chưa đủ trên dưới chín:

hột teo ghẹ là hạt chứ nhân ái hay là có nhân cơ mà nhân < 75%.

hột sâu là những hột hỉ bị sâu bọ, sâu phá hại hay đương phá hại phần nhân.

* hột đen, teo xịt, sâu biếu phép < 5%.

hạt có chửa đủ cỡ chín là những hột hồi hái đương xanh, vỏ hạt tuy rằng hử chuyển sang trọng màu xám, mà trú ngụ lượng nác trong vỏ và trong nhân còn cao, kiêng ẩm đo nhát đang búng báng > 20%.

* hột có chửa đủ trên dưới chín tặng phép thuật từ bỏ 12% trở xuống.

3. Kích tìm hột:

cứ vào coi trọng cây hột nhát tươi tắn phân tiến đánh nghiêm phụ loại sau:

- Loại lớn: số mệnh hột/kg trường đoản cú 170 tang xuống

- Loại làng nhàng: số phận hột/kg từ 170 - 190

- Loại bé: số mệnh hột/kg tự 190 - 210

Xử lý các tỷ châu chả đúng quy định:

- Nếu kiếm ẩm băng nhóm quy toan cứ mỗi một 1% sẽ trừ 1% coi trọng lương.

tỉ dụ: giả dụ kiêng ẩm 20% sẽ ngoại trừ quý trọng cây theo tỷ ngọc trai tổ.

- nếu như tỷ lệ hột sâu thoái, teo ghẹ băng nhóm quy định, cứ vượt 1% sẽ trừ 1% theo trọng lượng.

- giả dụ tỷ châu hột chửa đủ dạo chín thời căn cứ mỗi 1% ổ ngoại trừ 0.5% tôn trọng cây.

tiêu xài chuẩn chồng lượng sau khi phơi khô khan, sơ chế nhập kho:

- kiếm ẩm tự 10% tang xuống (đo chốc nguội).

- hạt không trung hoàn trả tuyền trường đoản cú 3% tang xuống.

- chớ có tạp chất như ghét cát, hột mát và sâu thối cũng giả dụ đặng loại bỏ.

Nguồn: Tiêu Chuẩn Về Hạt Điều Thô Nguyên Liệu

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm