thumbnail

ăn xài Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) quách Nhân hột Điều

Yêu cầu kỹ tường thuật chung đi nhân dịp điều

- Tỷ châu lệ sót lụa chứ thắng quá 1%, lối kính không quá 1mm.

- đừng thắng nhiễm nhớp, sâu mọt hay là hỏng hại bởi sâu mọt

- chả nổi ôi ô hay là có mùi kì.

- cữ ẩm đừng quá 5%.

- chứ tổ quá 5% thiếu sót Nhân vội vàng dưới.


 

chia mực sản phẩm theo bảng sau

Loại Nhân trắng vốn dĩ hột
Cấp Ký tiệm mệnh Nhân/LB căn số nhân dịp/kg đề nghị
1 W180 120 - 180 265 - 395

 

Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hột điều không đặt nhiều đốm đen, nâu. Nhân có trạng thái giàu màu trắng ngà, trắng năng xám tro lạnh nhạt.

 

2 W210 200 - 210 440 - 465
3 W240 220 - 240 485 - 530
4 W280 260 - 280 575 - 620
5 W320 300 - 320 660 - 705
6 W400 350 - 400 770 - 880
7 W450 400 - 450 880 - 990
8 W500 450 - 500 990 - 1100
Loại Nhân vàng - vốn hột
gấp Ký tiệm thằng thương nghiệp số phận Nhân/Lb số phận Nhân/kg Yêu cầu
9 SW240 nhân dịp vốn vàng 240 220 - 240 485 - 530 Như đối cùng vội vàng nhân dịp vốn liếng trắng cơ mà màu dung nhan đậm hơn vày quá nhiệt trong quá đệ trình đậu phụ nhự dẫu hoặc sấy.
10 SW320 Nhân nguyên vàng 320 300 - 320 660 - 705
11 SW nhân dịp vốn liếng vàng - -
12 SSW Nhân cựu vàng sém - - Như đối cùng vội vàng 11 (ký tiệm SW) cơ mà màu sắc đậm hơn do cháy sém nhẹ hơn trong suốt quá trình đậu phụ nhự ô hay là sấy màu hơi nâu hay hơi xanh cũng đặng chấp nhận.
Loại nhân dịp vốn nám
Cấp Ký tiệm thằng thương mại đề nghị
13 DW nhân dịp nám Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hạt điều nếu như giàu hình trạng kín bày. nhân dịp hột điều giàu vệt sém nhăn, nhiều lấm tấm mun sẫm.
Loại Nhân đổ vỡ
vội Ký hiệu thằng thương mại biểu hiện đề nghị
14 WB Nhân trắng tan vỡ can Nhân đổ vỡ theo bề can thiên nhiên Màu sắc Nhân hột điều như nhân dịp vốn liếng trắng
15 WS Nhân trắng tan vỡ dây Nhân vỡ lẽ theo chiều dọc thiên nhiên
16 SB nhân dịp vàng tan vỡ can nhân dịp vỡ theo bề gàn thiên nhiên Màu nhan sắc nhân dịp hột điều như Nhân vốn liếng nám
17 SS Nhân vàng tan vỡ dây nhân dịp tan vỡ theo bề dọc thiên nhiên
18 LP khoảnh vỡ to Nhân vỡ vạc đừng lọt qua sàng lỗ 4.75 mm nhân dịp hạt điều không trung Phân biệt theo màu nhan sắc
19 SSP Mảnh vỡ bé Nhân tan vỡ lọt trải qua sàng lỗ lã 4.75 mm nhưng mà giò lọt sang sàng lỗ lã 2.8 mm
20 BB miểng tan vỡ vụn nhân dịp vỡ rỏ lọt sang sàng lỗ lã 2.8 mm, nhưng đừng lọt trải qua sàng lỗ 1.7 mm

 

Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm