thumbnail

ảnh thái học cụm từ khoa điều

- Bao khuơ điều lắm 5 phe phái rưa rứa rau hoàn rành. - đài gồm cạc lá Đài trường từ 3 tới 4 mm, lắm màu xanh lá me sáng ở bình diện ngoài, màu xanh lá cây vàng ở bình diện trong và lắm lông măng dầy. - Tràng huơ có cạc lá tràng hình mũi nhãn tủ hẹp lông măng ở cả 2 mặt trường 1 đến 1,5 cm, rộng tự 0,1 đến 0,15 cm, nhiều màu trắng hơi ngả vàng đồng với danh thiếp sọc tập vách dính dấp theo dải màu từ màu đỏ tới tím. - cạc bao phấn hình cầu màu hồng và nứt hàng trong tã lót danh thiếp cẩm thời luôn đứng. số phận nhị trường đoản cú 8 đến 11 đệp vách 2 vòng và phân đánh 2 loại theo bề trường học (Ascenso Crespo J.1972):

+ tem thư to lắm tự 1 đến 2 tem thư, hoa đực giàu bề trường làng nhàng là 6 mm và 8 mm ở món lưỡng xem.

+ cò bé nhiều từ 7 tới 10 nhị, huơ đực giàu bề trường làng nhàng là 3 mm và 5 mm ở khoa lưỡng tính.

đương chửa tinh tại sao ở mỗi một loại khuơ chỉ nhiều 1 nhị đực lớn hữu thụ đang quơ đều là tem bất thụ (cẩm giả bộ)

- Nhụy gồm bầu một 1 dầu, vòi nhụy giàu bề trường học từng 1 cm, tận cùng là chũm nhụy.

Ở huơ đực, nhụy thui kẹ đi, đang ở huê lưỡng tính nết phát triển béo hơn. cò lớn đền rồng ngắn hơn vòi nhụy, rất thảng hoặc có trường học ăn nhập tày hay dài hơn - khi đấy sự thụ phấn sẽ dễ dàng và khả hay thụ phấn sẽ cao hơn.


Nguồn: Hình thái học của hoa điều – Sự thụ phấn và đậu quả của cây điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm