thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc mồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh hoi ra vày nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, cho chộ có ở tất thảy các vườn điều ở nhét Độ, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio Da Ponte J., 1971). Trên các lá lắm những đốm màu sẫm đàng kiếng 1 - 4 mm tương ứng với những bào tử nấm nằm ở mặt dưới lá.


buồng bệnh nè phun dung nhách Zineb 0.2% (200g trong 100 lít nác) chốc nhiều những lốt tiệm trước nhất mực bệnh và sau đó căn cứ 20 ngày lại phun đơn lần (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá vì Cercospora anacardii gây ra còn một mệnh trạng thái bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám vị Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá hồng vì chưng Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu bởi vì Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt vì Phomatospora anacardicola, và bệnh ri rỉ sắt hồng hoi ra vì chưng loại tảo Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

Phòng chống những bệnh đốm lá dạng nào là tuần tra cách phun dung xê Bordeaux 1% hay là oxyt với 0.3% hoặc Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc xì bồ hóng (Sooty muod)

cạc lá liền tù tù bị tủ vì một từng mồ hóng dày cạc nấm Capnodium sp. ở trưởng hai phương diện cụm từ lá, vì thế ngăn trở hoạt cồn quang hiệp thường ngày thứ lượng, đả cây đâm ra hết thua (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). gian bệnh nà kì cọ cách phun dung dịch rành bột 2%. Việc phun nào sẽ gian trưởng cạc côn trùng cùng hoạt đụng và đả cho các mốc xì bồ hóng tã lót khô khan tách rời khỏi lá lâm xuống thành quãng miểng.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm