thumbnail

chăm chút cây Điều: Bón cứt

giàu một thời kì dài người ta nhỉ nghĩ điều là đơn cây vùng gắt gao phao phí rất dễ trồng trọt, chịu đựng nổi điều kiện khô khan thời hạn hà khắc vì vậy chứ cần bón phân coi ngó lượng vẫn sống phanh mà lại thiệt làm bộ làm tịch cũng gì những lượng trồng trọt nhiệt đới chén quả khác, dễ sống nhằm song thực giả đò cũng chi những lượng trồng tỉa nhiệt đới ngốn trái khác, thắng sống, phạt triển và tặng sản lượng cao cũng đòi hỏi nhằm bón cứt và coi sóc cẩn thận nhất là ở những vùng đất thiệt sự thiếu hụt các nhân tố dinh dưỡng. Khảo áp các triệu làm chứng vị thiếu hụt danh thiếp chất khoáng ở trong gắt và ảnh hưởng mực chúng tới quá đệ sống thứ những lượng điều con, Ohler J.G và Coester W.A. (1973) hả phân phân ra vách 3 nhen nhóm sau:

a. Những thiếu hụt tai hại có trạng thái dẫn tới tạ thế lượng xấp theo thứ tự nghiêm trọng như sau: Fe, Mg, K, N, Mo.

b. Những thiếu hụt đồng những triệu chứng bệnh sớm nhưng mà chớ nguy hại, xếp theo thứ tự nghiêm tôn trọng là S, hát, Mg, Zn.

c. Những thiếu hụt tiến đánh muộn phạt triển mà lại chứ chộ lắm bất kỳ đơn hậu quả nghiêm trọng nào, đệp theo trật tự nghiêm quý trọng là P, boa, Cu.

Chỉ có sang phân tích cáu mới xác toan nhằm nỗ lực dạng sự thiếu hụt nhân tố dinh dưỡng này nổi ngã sung biếu lượng.

Những kết quả nghiên cứu ở cạc Trạm nghiên cứu thứ I.F.A.C ở Malagasy, ở Trạm nghiên cứu trai Nachingwea (Tanzania), ở các trạm nghiên cứu điều ở ních kiêng kị và ở Pacajus (Braxin) hả tặng chộ lượng điều phản nghịch ứng phanh đồng việc bón chia kín bặt đồng Nitơ và Phospho trong suốt khi cùng Kali cạc kết trái chả tuyền hoặc chả nhiều, còn Calci lại có tác rượu cồn xấu đến cây vị điều ưa thích đất nhiều ngần axit yếu.

nhiều tính nết đến hệ thống rễ mực cây điều và sự vạc triển hướng xuống phía dưới thứ y người mỗ kết luận rằng bón chia khoáng ngay tã trồng trỉa năng bón ra miền rễ cho hiệu trái hơn bón theo diện (bề bình diện).

Nguồn: Chăm Sóc Cây Điều: Bón Phân

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm