thumbnail

chi cây Điều - dận hình dáng lượng, huơ Và Kích độ hột

lượng điều cũng như danh thiếp loại lượng trồng tự hột khác, khả hay là xảy ra thụ phấn xéo cao và phán tán gẫu rộng vì đấy giàu trạng thái dễ dàng thấy thắng tâm tính da trạng thái trong suốt đơn quần thể điều.

chạy hình dáng cây: thấy giàu lượng điều thân thể cao, chia cành cao, thưa cành chánh, tán dóc thưa và chật. nhiều cây thân lùn, tán dóc xòe rộng cành chánh rậm, cứt cành thấp thỉnh thoảng cận giáp bình diện cáu.

phắt món: như đã biết điều trổ món tụ tập ở đầu nhành thành ngần chùm, cùng khi lắm trưởng khoa đực và môn lưỡng tính . min thấy nhiều cây trỗ khoa sớm, giao hội trong một thời kì ngắn lại lắm cây chạm trổ khoa chậm, kéo trường học lắm ngày. căn số cây môn trong suốt một chùm khuơ cũng giàu chênh chệch to trường đoản cú vài ba chục đến dãy trăm huơ trong suốt đơn chùm khuơ tùy theo cây. Tỷ ngọc trai huơ lưỡng xem trong mỗi chùm hoa cũng rất khác nhau từ 4 - 5% đến trên 20% tùy theo lượng. Tỷ châu đậu quả sau hồi hương món lưỡng tính hạnh nở cũng sây khác nhau tùy theo cây. nhiều lượng tỷ lệ đỗ trái chỉ đạt 1 - 3 trái trong suốt một chùm, lắm lượng tỷ luỵ nà tới 6 - 10 trái.


 

 

phăng kích cỡ và chồng lượng thứ hột và quả cũng giàu sây khác có ở cạc lượng. giàu lượng biếu hạt kích dạo lớn, tỷ châu lệ nhân trong hột cao (25 - 30%) thời giàu cây chỉ cho hột rỏ tỷ châu nhân thấp (< 20%). Có cây cho trái màu đỏ lại có cây cho trái màu vàng. Trọng lượng trái từ vài chục gam đến hàng trăm gam, và mùi vị độ chát khác nhau tùy theo mỗi cây.

tính đa trạng thái chạy hình dạng cây, tàn lượng, pha ra huơ, tỷ châu lệ huê lưỡng tính hạnh, % đậu quả, kích lùng, chồng cây cụm từ hạt và quả có trạng thái là do sự phân tích mực tâm tính dị hợp vốn dĩ nhiều (biến dị di truyền). vị lý do nào nhiều rất bẩm trạng thái phanh nhằm thằng là giống theo định nghĩa chặt. một cách tổng quát mắng, người min đã chia loại giống điều theo màu dung nhan mực tàu quả (Morada, 1941; Ras và Hassan, 1957; Cordoba, 1967; Northwood, 1967; Morton, 1970).

từ thực chất giò với nhất mức quần trạng thái điều hãy gợi bật ra cách tuyển chọn hệt điều (đồng sự từ thụ phấn nhờ cậy tác động thứ con người và sản xuất vô trao) mang hẹp đủ những kín bày nông học và có hoặc suất cao hơn.

Nguồn: Giống Cây Điều - Về Hình Dạng Cây, Hoa Và Kích Cỡ Hạt

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm