thumbnail

dù vỏ hạt điều là chi? thành phần véo tạo và chất cây mức dù vỏ điều

ô vỏ hột điều là chi?

Vỏ hột điều giàu chứa một hổ lốn các alkyl phenol thiên nhiên, một chồng lỏng nhớt màu nâu hơi hồng, lắm tính tình độc địa hại đồng đa người chập tiếp xúc đồng hắn. chồng lỏng nào tốt đòi thằng là dầu vỏ hột điều thiên nhiên, thằng tiếng anh là Cashew nut shell liquid (CNSL).

CNSL giàu trong vách phần hạng hột điều (18 - 23% trọng cây mực tàu hột) phanh bảo rệ cho nhân dịp điều đừng bị sâu bọ phá hoại, đồng thời là một sản phẩm thứ yếu lắm ví trừng phạt kinh tế và kỹ kể cao thu được trong quá đệ chế biến hột điều.

thành phần cấu tạo và chất lượng hạng ơ vỏ điều

chất cây và tiệm suất ô vỏ thâu tốt trong quá đệ chế biến hạt điều. chồng cây và tiệm suất dẫu vỏ thu được tùy trêu phương pháp chế biến hột điều để dùng. Dùng dung vá (n-hexan) trích ly nguội sẽ thu thắng ô vỏ hột điều thiên nhiên hoặc đương nhiều thằng đòi là dẫu vỏ trích ly.

khi chế biến hột điều theo phương pháp đậu phụ nhự dầu (nhiệt kiêng kị cao 190 - 200 quãng C) dầu vỏ thâu nổi lắm thằng đòi là ô dù vỏ hạt điều năng giàu thằng là ơ vỏ hạt điều thương mại. dẫu vỏ thiên nhiên gồm cốt tử là anacardic axit (6-alkyl salicilic acid) và cardol (3-alkyl resorinol) đương ở dầu vỏ thương mại vì chưng ô dù chịu tác động mực nhiệt tầm cao, anacardic acid bị decarboxyl hóa dời thành cardanol (3-alkyl phenol) bởi đấy vách phần chủ yếu là cardanol va chạm cardol (Ruhemann và Skinner, 1887. Spiegel và Dobrin, 1896. Smith, 1931; Pillay, 1935; Gokhale và quýnh sự, 1940).

Người mỗ hả chộ rặt mạch chánh giàu phương diện ở anacardic axit, cardol và cardanol giò nếu như là một diolefin cùng nhất mà là đơn hổ lốn mực tàu olefin Với những mức độ chửa no khác rau (Gokhale và quýnh quáng sự, 1940; Paul và Yeddanapalli, 1954). Murthy và cọng sự, (1968) dùng những kỹ kể sắc đẹp ký hiện đại thấy rằng Cardanol (chỉ mạng axit 2; chỉ số phận Iod (Wijs) 212-228; chỉ số mệnh Hydroxyl 180-200) nhiều hợp phần hử bão hòa là 5.4%, monoolefin 48.5%; diolefin 16.8% và triolefin 29.3% John H.Tyman 1976, vẫn xác toan tốt thành phần cụm từ ô dù vỏ hạt điều trích ly gồm: anacardic axit 82 +(-) 1.05%; cardol 13.8 +(-) 0.79%; 2-metyl cardol 2.6 +(-) 0.16%; cardanol 1.6 +(-) 0.17%.

dẫu vỏ hạt điều kỹ kể giàu vách phần như sau: cardanol 83 +(-) 0.51%; cardol 14.3 +(-) 0.58%; 2-metylardol 2.7 +(-) 0.34%. Dùng sắc đẹp ký cỡ bẩm kiểm tra hẵng chỉ vào rằng giàu 20% ơ vỏ kỹ tường thuật vẫn bị polyme hóa trong suốt đó cardanol bị polyme hóa tranh 76.35%; cardol bị polyme hóa đoạt 19.65% và 2-metyl cardol bị polyme hóa đoạt 4.22%, vì vậy thành phần hạng dầu vỏ kỹ trần thuật tiêu biểu nhiều vách phần như sau:

Cardanol: 63%

Cardol: 11%

2-metyl cardol: 2%

Anacardic acid: 1%

Polyme: 23%

 

vách phần véo tạo mực tàu mạch Hydrocarbon thay (-CH15H31-n) trong axit anacardic,cardanol, cardol cũng như 2-metyl cardol

- cùng n = 0 min giàu làm thức [-(CH2)14CH3]

- Với n = 2 min nhiều công thức [-(CH2)7CH = CH(CH2)5CH3]

- Với n = 4 mỗ có công thức [-(CH2)7CH = CHCH2CH = CH(CH2)2CH3]

- đồng n = 6 min nhiều làm thức [-(CH2)7CH = CHCH2CH = CHCH2CH = CH2]

nắm thể, có dạng có 4 hạp chất cùng tồn tại mức cardanol ( theo Anal Chem,1976)

Nguồn: Dầu vỏ hạt điều là gì? Thành phần cấu tạo và chất lượng của dầu vỏ điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm