thumbnail

Giấm quả điều

Satyavithi và cuộng sự, 1963 hả nghiên cứu sản xuất giấm trái điều như sau: nhích ép quả điều nồng kiêng kị 12 từng B (dài hợp chả đủ nồng từng yêu cầu giàu thể pha thêm đường cho đủ) đặt thanh trùng lặp, được nguội cấy loại nấm men thuần chủng Saccharomyces cervisiae, năng loại men bia ra nhếch, biếu lên men rượu. hoẵng thêm ra 0.05% ammonium phosphate phanh hỗ trợ việc lên men. Lên men giấm được thực hành theo "quá trình chậm" hay theo "quá trình lẹ".

- Ở "quá đệ chậm" men rượu hay hỗn tạp với 1/3 khối cây cái giấm (giấm chứ vô trùng) và đặng yên ổn cho đến hồi tạo vách giấm.

- Ở "quá đệ trình lẹ" cho nhỉnh hỉ giàu men rượu nhao với cái giấm phứt sang trọng đơn trói buộc chứa chấp chật lõi ngô giàu bề cao 1.3 - 1.7m. Giấm tạo ra theo cách nè được lọc và que trùng lặp.

Giấm sản xuất theo danh thiếp quá trình trên nhiều dạo axit trên 5.3% gàn với giấm thương nghiệp.

Nguồn: Giấm trái điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm