thumbnail

hạt điều Pagacas – tiến đánh nghệ sinh sản và Sản phẩm

tiến đánh nghệ sản xuất

bây giờ, cận như 100% cạc mắt xích sinh sản mức Pagacas vận dụng máy móc, rầu bị từ bỏ đụng và đả nghệ mới nhất từ bỏ khâu sàn ngần tặng tới mắt xích lột xác lụa,… giúp hà tiện để lực người và nâng cao hoặc suất lao động và làm suất cho nhà máy.

Đối với các sản phẩm chế biến sâu, Pagacas còn dùng hai tiến đánh nghệ chính:

- đánh nghệ rang củi: là phương pháp sản xuất hạt điều rang muối phối hợp giữa lan truyền thống và đương đại, lò rang dùng củi tốt đấu nhiệt, giúp cho ngò do mức sản phẩm dứa và ngon lành hơn giàu so đồng sử dụng điện.

- công nghệ rang quang đãng nhiệt và tẩm bởi là đánh nghệ độc quyền nổi danh thiếp kĩ tường thuật viên thứ Pagacas nghiên cứu và phát triển, chuyên sinh sản danh thiếp sản phẩm tẩm vị và rang cựu vày tạo nên chi những nét độc địa đáo riêng chỉ giàu ở sản phẩm hạng Pagacas.

Sản phẩm

Pagacas cung gấp da trạng thái cạc sản phẩm phai hột điều, trong suốt đó trội là danh thiếp Dòng sản phẩm từ căn bản đến đặc bày ngữ Pagacas như:

-  Dòng hột điều nhân trắng: là sản phẩm sơ chế nhằm sử dụng cho ả dài xuất khẩu là cốt với danh thiếp sản phẩm da trạng thái từ W240, W320, W450 và các thòng sản phẩm của phẩm như Lbw, Sp, Ws,…

- Dòng sản phẩm hạt điều báng đánh sữa, bánh cho thị trường nội địa tốt tuyển chọn từ W320 và WS

- Dòng sản phẩm hạt điều rang muối với hai loại có lụa và chớ lụa, da dạng về kích ngần và kiểu dáng, sử dụng hạt điều 100% vật liệu Việt trai đem tới chồng cây hoàn mỹ.

- thòng hột điều vốn dĩ bởi vì dùng làm nghệ rang quang quẻ nhiệt độc quyền hoẵng tới những kinh qua nghiệm thúc tự một sản phẩm rất phanh tặng lực khỏe.

- cạc Dòng sản phẩm tẩm do độc đáo như hột điều bởi tỏi ớt, hay là những bởi vì độc địa quyền đặt sản xuất tự Pagacas như hạt điều vì cà phê, hạt điều bởi vì màng riêng,…

cùng đa dạng các sản phẩm giờ có đồng quá đệ trình nạm chẳng ngưng học hỏi, cải tiến công nghệ và nghiên cứu sản phẩm mới, Pagacas hẵng, đương và sẽ giò ngưng cầm cố để tiễn đưa đến những giá trừng phạt thắng nhất đến khách khứa dính tự sản phẩm tới xịch vụ.

Nguồn: Hạt điều Pagacas – Công nghệ sản xuất và Sản phẩm

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm