thumbnail

Những phần chính yếu ngữ ISO 6477-1988

1. chia loại tổng quát:

nhân điều là sản phẩm thu đặt sau lúc lột vỏ và bóc vỏ lụa hột điều (Anacardium occidentale L.).

2. cứt loại chi tiết:

- W: nhân dịp vốn dĩ trắng. nhân dịp có ảnh trái thận, chả bị phá hoại hỏng hóc như sâu bọ, mốc xì, giàu ngò ôi thiu, sót vỏ lụa và nhầm các tạp chất khác, nhân dịp có màu trắng, năng nhà voi lạt, hoặc màu tro tẻ. thắng hài lòng phải lẫn nhân dịp vội vàng trực tính xáp chứ quá 5%.

tay chân nào theo quy cách cụm từ Ấn lóng/ châu lệ Phi lắm cạc mã hiệu W180, W210, W280, W320, W400, W450, W500 (chữ viết số mệnh chỉ số phận nhân dịp nhiều trong suốt 1 bốc Anh (pound), ví dụ W320 giàu tức là số mệnh nhân điều trong suốt 1 pound), LW1 (180 - 210 nhân dịp/1 pound) và W1 (số nhân trong 1 pound nhiều hơn). Theo quy cách Việt trai có W180, W240, W280, W320, W400, W450, W500.

- SW: nhân cựu hơi vàng (Scorched wholes). nhân lắm hình quả thân thể, giò bị hỏng hóc phá hoại vày sâu bọ, mốc xì, ngò bởi vì ôi thiu, sót vỏ lụa và lộn các tạp chồng khác. nhân dịp giàu màu ngà voi đậm hơn hoặc hơi bị xém lửa trong đại hồi chao đèn hay là sấy khô, đặt phép thuật lẫn nhân dịp vội vàng thấp hơn ngay sát không trung quá 5%.

thủ túc nào là theo quy định mức ních lóng/ châu lệ Phi có mã tiệm SW180, SW210, SW240, SW320, SW400, SW450, SW500. Theo quy cách thứ Braxin nhiều các mẽ hiệu: SLW2 (160 - 180 nhân/1 pound), LW2 (180 - 210 nhân dịp/1 pound) và W2 (số phận nhân trong suốt 1 pound có hơn). Theo quy cách Việt trai lắm danh thiếp mã tiệm SW240, SW320 và SW (số nhân trong suốt 1 pound lắm hơn).

- nhân dịp vốn nám (Desert cashew Kernels), gồm có:

SSW: nhân dịp lắm ảnh quả cật, khô khan chớ lắm hư hỏng do sâu bọ phá hoại, không trung sót vỏ lụa, không lắm ngò ôi thiu và lộn danh thiếp tạp chất khác. nhân lắm màu vàng nhằm phép có điểm bé mờ.

thủ túc nè theo quy cách mức Ấn lớp/ châu lệ Phi lắm mã tiệm SSW. Theo quy cách mực Braxin lắm mã tiệm W3 và theo quy cách Việt Nam lắm mẽ hiệu SSW.

DW: nhân vốn liếng nám có những kín trưng như loại trên những điểm bé màu vàng đậm hay là màu xui, nhe tuyền rệt hơn.

bộ hạ nà theo quy cách chèn từng/ Châu Phi lắm mã tiệm DW, theo quy cách ngữ Braxin lắm mẽ hiệu W4. Theo quy cách Việt Nam giàu mẽ tiệm DW.

Nguồn: Những phần chính yếu của ISO 6477-1988

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm