thumbnail

Những Quy Cách mực dẫu Vỏ Điều

1. ô dù vỏ hột điều kỹ kể (chưa sang xử lý) theo ISO 840-1986.

1. trọng lượng riêng 30/30 tìm C: 0.950 - 0.970

2. tầng nhớt ở 30 quãng C, cp (max): 550

3. lùng ẩm, % trọng lượng (max): 1.0

4. chồng chả tung trong suốt Toluen, % coi trọng lượng (max): 1.0

5. Tổn thất trọng lượng nhát đun rét, % trọng lượng (max): 2.0

6. Tro, % tôn trọng lượng (max): 1.0

7. Chỉ số mệnh iod (min)

a. Phương pháp wijs: 250

b. Phương pháp RK: 290

8. Polyme hóa

a. thời kì, phút (max): 4

b. lùng nhớt sau nhát rửa axit, cp (min): 200

C. quãng nhớt ở 30 lùng C, cp (min): 30

2. ô vỏ hạt điều hãy xử lý (Treated Cashewnut shell liquid)

dù vỏ điều được trích ly vào có tính tình độc đối đồng con người, nạm trạng thái hoi ra hiện tịnh vô rộp da, gây viêm da nhút nhát da tiếp xúc cùng CNSL. Trước chập dùng CNSL nổi chế tác mủ phải trải qua quá đệ xử lý xuể loại bỏ các phù hợp chồng sulpha và tạp chất kim loại.

dù vỏ hử sang xử lý này xuể gọi là ô vỏ hột điều hỉ xử lý nhiều quy cách như sau:

1. tôn trọng cây riêng ở 25 tìm C/24 chừng C: 0.955 - 0.975

2. kiếm nhớt ở 25 tầm C, cp (max): 800

3. Chỉ mệnh iod (ta): 240

4. Tro, % trọng cây (max): 1

5. lóng ẩm, % trọng lượng (max): 0.5

6. Chỉ số phận axit (max): 14

3. Quy cách đối xử với ơ vỏ điều CNSL thắt nguội

ô dù vỏ điều cũng thắng sinh sản theo cách buộc nguội vỏ hột điều

1. trọng lượng riêng ở 26 tầng C: 0.9668 - 1.0131

2. Chỉ mệnh khúc xạ ở 41.5 ngần C: 1.5158

3. Chỉ mệnh xà phòng hóa: 106 - 119

4. Chỉ căn số iod: 270 - 290

5. Chỉ căn số axit: 94 - 107

Nguồn: Những Quy Cách Của Dầu Vỏ Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm