thumbnail

Phân loại hạt điều rang muối – Chia theo kích tìm

Theo nhân tố kích tìm, hột điều rang muối sẽ để chia thành có loại cùng kích ngần từ bỏ rỏ tới to, thông thường gồm danh thiếp loại:

- hột điều rang muối loại A180/ W180/ Loại A cồ (thằng A180 hay W180, A cồ là như nhau): Đây là loại lắm kích kiêng hột rất to, lớn nhất trên ả trường cùng tìm kiếm 385-405 hột/kg. Hạt điều rang muối loại nào là thường ngày có nguồn cội là hột điều Cam năng điều Việt cao sản (chi mới).

- Hạt điều rang muối loại A240/W240/ Loại A: đây là loại nhiều kích tấc lớn cùng lùng 520-540 hột/kg. hột điều loại nào là có dạng là điều Việt Nam hoặc điều nước ngoài.

- hột điều rang muối loại A320/W320/ Loại B: đây là loại hột có kích thước lỡ đồng ngần 695-715 Hạt/kg. Hạt điều loại nè nhiều dạng là điều Việt Nam hay là điều nác ngoài.

- hột điều rang muối loại A450/W450/ Loại C/hột điều ốc ăn tiêu: đây là loại giàu kích thước to cùng quãng 982-1002 hột/kg. hột điều loại này nhiều thể là điều Việt trai hoặc điều nác ngoài.

Nguồn: Phân loại hạt điều rang muối – Chia theo kích cỡ

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm