thumbnail

QUY CÁCH hạt ĐIỀU nhân dịp AFI NGÀNH nông phẩm VÀ hạt Yêu cầu chung và chia loại và chất lượng

đề nghị chung:

- cạc chuyến dây nhập khẩu ra Mỹ nếu có chất cây và bảo quản để hạp đồng đệp dây thương mại, kín bặt không tốt phép thuật nhiễm sâu sống.

- Quy cách đóng gói hạt điều: chứ phanh phép tắt hột điều thành cạc ti tỉ rắn, nếu như đóng trong suốt cỗ ván mới, chứ để rò rỉ, hàn chì, không lót giấy đằng trong suốt và phải tót vời, khô. Việc tắt gói phải chắc chắn phanh đảm bảo dãy hóa nguyên lành suốt quá trình vận tải và lưu kho.

thùng carton bao bọc đằng ngoài phải mới, tuyệt sẽ và không trung được nhiều sâu bọ, nấm mốc xì. Phần niêm gùi khôn nhằm dùng đanh ghiêm trừ chốc nhiều đề nghị hạng người sử dụng sau hết.

đề nghị béng hậu sự carton:

+ phải chịu xuể sức 32 ECT hay là 200 pound

+ Khí nộp CO2 trong suốt việc tắt gói giả dụ là loại siêng dùng biếu thật phẩm.

+ quơ cỗ ván phải ghi tinh danh thiếp thông báo bay các mục: thằng sản phẩm và mác, thằng - địa nhà tắt bọc hoặc sinh sản, gấp loại sản phẩm, coi trọng lượng tuyệt nhiên, nước sinh sản, cảng tới, gã người mua hoặc ký hiệu, các ký hiệu khác theo thỏa xuôi.

- dôi lượng thay trạng thái cho phép thuật xuể ưng đối xử cùng hột điều tại Mỹ nổi quy định như sau:  phosphine - 0,1ppm, Flutriafol - 0.02 ppm, nghiêm cấm hun trùng lặp với Napthalene và methyl bromide.

- Vận đơn nếu như liệt kê mệnh hòm cartons,  ký hiệu ghi trên quan tài và nác xuất miền.

- dính giả dụ đặt thẩm định trước hồi hương bốc quán, tải nếu như phù hợp với đề nghị chẳng nhiều côn trùng, nấm mốc xì, mùi cạ, danh thiếp chất tuần khác và chẳng để có sự xuất hiện của cạc loài gậm nhấm.

- lùng ẩm biếu phép thuật là tự 3-5% (theo phương pháp AOAC)

- Tiêu chuẩn “chiên” quy toan cụ trạng thái trong phụ lục II.

- nhân dịp điều đừng nhằm nhiều tóc, danh thiếp vụt phẳng dọn, rắn.

Phân loại và chất lượng

đệp loại theo chồng lượng bao gồm cạc loại;

chất cây tốt loại 1 (First Quality Fancy) nạm dạng là hạt điều nhân dịp lắm trạng thái có màu vàng nhạt, ngà nhạt phèo hoặc trắng, màu nhan sắc đồng nhất cùng nhau;

nhân dịp sém chất cây loại 2 (Second Quality Scorched) bao gồm các hột điều Nhân có trạng thái màu nâu thờ ơ, ngà tẻ, ngà đạm, xám tro năng màu vàng;

nhân dịp sém đặc biệt chất cây loại 3 (Third Quality Special Scorched) bao gồm hạt điều nhiều dạng nhăn nặng, lấm chấm nâu bàng quan, biến màu khác hay là nám, lắm màu vàng đậm, cọp phách, xanh nhạt hoét tới xanh đậm hay màu nâu.

chồng lượng loại 4 (Fourth Quality); Loại của phẩm (Dessert) bao gồm danh thiếp lọa hạt Nhân như loại 1 năng 2, những lổ đốm cũng dduocj hài lòng.

Nhân vốn nám nhẹ (Lightly Blemished Wholes – “LBW”)  lắm trạng thái giàu lấm tấm nâu lạnh lùng hoặc nám đồng tỷ ngọc trai không trung quá 40%, lắm màu ngà nhạt phèo, xám tro dửng dưng, nâu nhạt phèo hay ngà đậm.

Nhân vốn nám (Blemished Whole – “BW”) và ngữ phẩm (Dessert)

Lightly Blemished Pieces (LP) bao gồm mãnh vỡ vạc mức nhân dịp, giàu dạng giàu màu ngà lạt, nâu lãnh đạm, xám tro lạnh lùng hoặc ngà đậm, lắm thể nhiều nám lạnh nhạt và lốm đốm nâu nhật nhưng mà không quá 20%;

Kích kiêng

chi tiêu chuẩn mực kích dạo ép đồng chồng lượng loại 1, danh thiếp loại nhân dịp vốn dĩ khác giàu dạng giàu hay là chứ tùy Yêu cầu. dính dưới cấp nếu như <= 10%, số mảnh vỡ <= 10%, vỡ ngang và dọc <=10%.

Chỉ toan tầm hột Đếm hột
Pound Kilo
180 (or SLW) 140-180 266-395
210 (or LW) 180-210 395-465
240 220-240 485-530
320 300-320 660-706
450 400-450 880-990

nhân dịp vốn dĩ (W): lắm dạng hình kín trugn cuẩ Nhân điều cùng tỷ luỵ vỡ lẽ chứ quá 1/8.

nhân dịp vỡ vạc góc (B): gồm cạc nhân dịp đổ vỡ gàn gồm 2 lá mầm đang dây thiên nhiên đồng tỷ ngọc trai nhỏ hơn 7/8 và to hơn 3/8.

nhân dịp đổ vỡ dây (S): nhân dịp bị vỡ tách dính dấp theo chiều dài, hai lá mầm bị tách rời nhau và mỗi một lá chớ bị vỡ vạc quá 1/8.

miểng tan vỡ (pieces)

Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Yêu cầu chung và Phân loại và chất lượng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm