thumbnail

Sấy hột điều – Lò sấy sử dụng đánh nghệ sấy tày hoàn trả cưỡng hiếp

Sấy là tiến đánh khúc rất quan yếu chẳng thể thiếu trong suốt quá đệ trình chế biến hột điều. Sấy chứ chỉ phanh giảm trên dưới ẩm đánh khô khan nhân dịp cơ mà quan yếu là phanh đánh giảm sự bám quán ngữ vỏ lụa ra nhân dịp làm dễ dàng lột khoảng vỏ lụa vào khỏi nhân. Khảo sát sự thay đổi dạo ẩm thứ nhân dịp điều (tìm kiếm ẩm mức nhân điều tã đem ra sấy thường là 7.5 - 9.5%) trong suốt quá đệ trình sấy nhiều 2 giai đoạn tuyền rệt.

thời đoạn đầu chiếm chả quá 50% thời gian sấy đã giảm nổi 50% từng ẩm ban sơ mực nhân dịp cơ mà từ mức độ ẩm nào sấy liên tục để đến kiêng ẩm thuận tiện biếu việc bóc vỏ lụa (2.5 - 3.5%) đòi hỏi thời gian sấy trường giàu buổi có hơn trưởng thời gian sấy giai đoạn đầu. Chính vày lí vị nào nhưng mà trong suốt quá trình sấy thẳng thớm đòi hỏi phải duy trì nhiệt từng sấy cùng đều trong suốt bít tất phòng sấy.  nếu như được nhiệt quãng cao cục súc cỗ xảy vào ở một khu vực nào đấy trong suốt buồng sấy sẽ đánh tặng nhân dịp dễ bị xém vàng và giảm chồng cây. chập nhân điều hẵng đạt độ ẩm yêu cầu xuể bóc vỏ lụa nếu như ngừng sấy, nếu như nối sấy kiêng ẩm cụm từ nhân dịp sẽ đấu giảm làm khó khăn cho việc bóc vỏ lụa, tỷ lệ biển vỡ vạc tăng cao gây tổn thất biếu sản xuất.

đề nghị kỹ trần thuật phắt sấy nhân dịp điều

nổi bảo đảm nhân dịp sấy ra đạt yêu cầu tốt lột xác kiêng kị vỏ lụa cần giải đáp ứng các xài chí: - đảm bảo kiêng ẩm mực tàu nhân dịp hồi hương mang ra sấy là 7.5 - 9.5%. - Giữ nhiệt lớp sấy ở 70 - 80 lùng C cùng đều trong suốt phòng chống sấy suốt thời gian sấy. - ngưng sấy đại hồi nhân dịp đạt cỡ ẩm yêu cầu 2.5 - 3.5%.

Lò sấy sử dụng làm nghệ sấy văn bằng hoàn trả cưỡng hiếp

nổi khắc phục nhiệt tìm kiếm sấy không cùng đều ổn toan trong suốt phòng sấy dễ làm vàng nhân dịp và tùng tiệm cần lao sử dụng vào việc cù lao khay liên tiếp người mỗ hãy sử dụng lò sấy dùng khí lạnh phẳng phiu hoàn trả cưỡng dâm nhằm sấy nhân dịp điều. chập nóng lắm thể đặng gia nhiệt tuần tra hoặc lượng điện, củi, vỏ hạt điều hay hơi nác. sử dụng điện dễ khống chế nhiệt kiêng kị khí lạnh xác thực, vá trường đánh việc tuyệt sẽ nhưng hoài sản xuất cao. sử dụng củi và vỏ hạt điều việc khống chế nhiệt từng khí nóng khó khăn hơn, muôi dài giò tuyệt sẽ cơ mà uổng sinh sản thấp. sử dụng hơi nước cũng nhiều ưu chấm như sử dụng năng cây điện cơ mà giá như vách rầu bị đắt, vày đó việc chọn lựa loại năng cây này tùy thục ra những điều kiện núm thể mức mỗi nhà máy.

Nguồn: Sấy hạt điều – Lò sấy sử dụng công nghệ sấy tuần hoàn cưỡng bức

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm