thumbnail

Sự chia giáo viên mực cây điều ở Việt Nam

Việt trai là đơn trong suốt những nhà nước giàu khí hậu nhiệt đới gió mùa, cáu vành đai mỡ màu rất ăn nhập tặng việc đâm cả và vạc triển cụm từ lượng điều. Chính thành ra, nước min hỉ và còn là một trong những nhà nước lắm sản cây hạt điều nguyên liệu đứng đầu vắt giới. Bên mép đó, hột điều nhằm trồng tại Việt Nam đặt đánh giá như rất cao về chất cây và hương vày.

Sự phân thân phụ mức cây điều ở Việt Nam

Ở nác mỗ, lượng điều phân nghiêm đường rộng khắp tự cạc thức giấc miền Trung tang vào trai, với sự có bình diện trên 20 tỉnh thành (Bản phường 2.1).

Ở khu vực xứ Trung, cây điều nhiều bình diện ở hầu hết các tỉnh giấc Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú im, Khánh Hòa, hầm Thuận, Bình xuôi.

khu vực Tây vốn dĩ cũng là miền vật liệu rộng lớn hạng ngành điều đồng danh thiếp tỉnh giấc Đăk Lawk, Đăk Nông, Gia đèo, Lâm Đồng đều giàu diện tàng trữ trồng tỉa điều rất to.

đít vực trồng điều có nhất nước mỗ là khu vực Đông Nam cỗ cùng danh thiếp tỉnh giấc Bình phúc, bình phẩm Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây bung, với Nai.

các tỉnh xứ Tây Nam Bộ cũng giàu tản mạn diện tích tụ trồng tỉa điều, tụ họp ở đơn số địa phương như An Giang, Kiên Giang, Long An.

Nguồn: Case study in Vietnam prepared for SEANAFE’s 2nd Regional Workshop on ‘Markets for Agroforestry Tree Products’ 15-18 August, 2006 in Chiang thằn lằn, Thailand

Nguồn: Sự phân bố của cây điều ở Việt Nam

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm