thumbnail

TCVN 12380:2018 VỀ hạt ĐIỀU THÔ

Một số định nghĩa

- hạt điều THÔ (raw cashew nut) là quả thật mức lượng điều, gồm lắm vỏ rắn bên ngoài, vỏ lụa bao nói quanh nhân và nhân dịp hạt điều. Phần quả phía dưới phồng to nhiều màu hường năng vàng là trái trả.

- Vỏ rắn hạt điều (cashew shell) là dạo vỏ cứng bao đùm vỏ lụa và nhân, rất rắn.

Vỏ lụa hột điều (cashew testa) là cữ vỏ ít nhiều màu hường tẻ đến nâu nhạt phèo hay màu trắng nằm giữa nhân và vỏ rắn.

nhân dịp hột điều (cashew kernel) là phần thu phanh sau buổi tách vỏ rắn ngữ hạt điều.

- hạt lỗi (defect cashew nut) bao gồm danh thiếp hột bị kì quái, nhân dịp bại hay đừng phân phát triển, hay bị hư hỏng bởi danh thiếp duyên cớ quết lý, hóa học, sinh học gây vào tác cồn như: hột trống lổng, hột đuối, hạt có nhân bị hư do sâu bọ, nhiễm ô dù, mốc, bị thoái hoặc đốm đen, kích tấc lọt trải qua lối kiếng sàng 17mm.

Tạp chất (foreign matter) là các vách phần chẳng nếu như là hột điều bị nhầm vào sản phẩm bao gồm kim khí, cành, quýnh quáng, lá, bẳn keo kiết,...

- đụn hàng (lot) đơn cây hột điều thây định lắm đồng ký hiệu, với cấp chồng cây và xuể tắt trong suốt cùng Một loại bao suy bì xuể trao dìm với đơn thời điểm.

Tỷ lệ nhân dịp thu xỏ xiêni (out-turn) tổng lượng nhân dịp được (bao gồm vỏ lụa) thâu để sau hồi tách vỏ rắn hạt điều.

 Nguồn: TCVN 12380:2018 VỀ HẠT ĐIỀU THÔ

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm