thumbnail

thuộc tính và đả dụng mực dù vỏ hạt điều CNSL

CNSL là đơn chồng lỏng nhớt màu nâu sậm, nhiều tính tình độc địa hại đánh phồng rộp, viêm đa người nhút nhát xúc tiếp cùng nó. CNSL không khô khan trong suốt chẳng khí thẳng băng trưởng tã lót nổi trong suốt đơn thời kì dài (tới 2 năm) đã không trung có biểu lộ khô khan này (chỉ số mệnh iod ngữ dầu không trung có sự thay đổi nè). CNSL có thành phần cốt yếu là cardanol, cardol, 2-metyl cardol cho nên đừng thọc nhen danh thiếp glycerid như ô lanh, dẫu chuẩn mực.

Chỉ số phận iod ngữ CNSL cao hơn so với danh thiếp ô thiệt phiết khác và thứ yếu xọc ra điều kiện thì tiết lót thu hoạch cũng như vá víu trường học phân phát triển hạng cây điều. Sự giàu phương diện mực tàu cardol trong suốt vách phần dầu vỏ hột điều tạo ra tính tình độc địa mức nghỉ. Cardol nhiều bấu trúc hóa học rất chi cùng laccol giàu trong sơn.

Cách khử tính nết độc địa cụm từ CNSL phẳng phiu axit sulfuric đậm kín: trước hết, thêm đơn lượng axit H2SO4 (d = 1.8) cùng liều cây lớp 2.5% quý trọng cây mực tàu dù vỏ rồi vừa quấy nhào lỡ đun lạnh lên đến nhiệt tìm kiếm 150 kiêng kị C, trong thời kì nè các thích hợp chồng tự nhiên giàu chứa chấp sulfua và Nitơ trong suốt ô sẽ bị chia hủy. Ngoài ra, đang có trạng thái thực hành theo cách khác: trước hết bổ nhào dung xê gồm ô dù vỏ điều, nác (5%) và H2SO4 đậm đặc (2,5%), sau đấy gia nhiệt hỗn tạp dung xê trên cho tới 195 trên dưới C xuể loại quăng quật hết khí sulfua. Giữ cựu nhiệt lớp nào là đến chập dù hột đạt kiêng nhớt theo yêu cầu.

Màu sẫm hoặc tối hạng dù vỏ điều được tạo ra vì chưng hai vách phần là Cardol; 2-metyl cardol. Màu nâu tối thứ CNSL làm vận hạn chế ứng dụng thứ CNSL trong suốt các lĩnh vực như bao phủ bề mặt hay là danh thiếp lĩnh vực đề nghị chớ màu hay là màu lạt lẽo. được tương khắc phủ phục sự hạn vận chế nào, người ta chỉ sử dụng vách phần chính ngữ dù vỏ điều là cardanol.

lắm hai cách đặt tách riêng cardanol:

- chưng cất dùng hơi nác kéo ra để tiến hành ta ở nhiệt dạo 270 từng C phần bác bỏ cất ra là đơn hẩu lốn nhiều nước, được lắng tách đả 2 tìm kiếm lấy tìm dầu tiễn chưng cất lại dưới điều kiện chân chả 10 mmHg và nhiệt lùng chưng cất là 225 kiêng kị C.

- chưng cất CNSL dưới điều kiện kề suất chân đừng: tiến hành ta chưng cất ở nhiệt độ 273 - 371 tầm C ứng đồng kiêng kị chân không là 50 mmHg, ở tầm chân chứ là 10 mmHg nhiệt quãng chưng cất là 232 cữ C.

Hiệu suất thâu để cardanol đạt khoảng 65 - 70% so với dầu tiễn đưa bác cất. trưởng hai phần cất ra (cardanol) và phần còn lại (30-35%) tùy theo màu sắc ngữ sản phảm đều tốt sử dụng ra cạc lĩnh vực công nghiệp phù hợp.

chồng lượng cụm từ CNSL đem bác cất sẽ quyết toan tỷ luỵ thâu chốc sản phẩm khác nhau. với CNSL đậu phụ nhự (ở nhiệt kiếm cao 190 - 200 lóng C) tiệm suất thâu dược cardanol chỉ đạt 40 - 50%.

Nguồn: Tính chất và công dụng của dầu vỏ hạt điều CNSL

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm