thumbnail

TIÊU CHUẨN hột ĐIỀU ASEAN

Quy toan quách dung sây

các sây số phận phắt chồng lượng và kích tấc nếu như đặng phép thuật trong mỗi bọc đối đồng các sản phẩm không trung giải đáp tương ứng cạc đề nghị ngữ vội đặng chỉ toan.

Dung sây dận chồng cây

1. Loại kín bặt

Năm phần trăm coi trọng lượng của hạt điều chả đáp ứng yêu cầu mức loại nhưng mà đạt loại I hay nằm trong dung sây hạng loại đấy.

2. Loại I

Mười phần trăm tôn trọng cây cụm từ hột điều chớ giải đáp ứng yêu cầu mức loại I, nhưng đạt Loại II hay là nằm trong dung sây của loại đấy.

3. Loại II

Mười phần trăm trọng lượng mực hạt điều không giải đáp ứng đề nghị mực tàu loại này, cơ mà trả lời ứng loại III hoặcnằm trong dung sai thứ loại đó.

Dung sai quách  kích tìm

đối xử đồng tất thảy cạc loại, cho phép dung sây 10% tôn trọng lượng nhân hột điều tương ứng với kích thước luôn trên hay dưới kích chừng ghi trên bao so bì.

đề nghị phai ảnh thức

1. xem đồng nhất

Nội dung thứ mỗi một bọc nếu như cùng nhất và chỉ chứa các hột điều lắm với cỗi nguồn, hệt và / hoặc loại thương xót phẩm, chồng cây và kích trên dưới. Phần hi vọng chộ đặng ngữ nội dung bao phân bì nếu như bừa diện cho tất tật nội dung.

2. tắt đùm

nhân dịp điều nếu như nổi Đóng gói biết bao cho sản phẩm phanh biểu vệ đúng cách. cạc nguyên liệu đặt dùng bên trong bao gói nếu sạch và lắm chất cây phanh nổi nánh hoi ra bất kỳ hỏng nào bên ngoài năng đằng trong biếu sản phẩm. đặt phép sử dụng danh thiếp nguyên liệu, đặc biệt là giấy hoặc cẩm nhiều quy cách thương mại, miễn sao việc in hoặc dán nhãn hiệu đặng thực hiện văn bằng mực tàu năng keo không trung độc hại.

3. đặc chấm của conteiner

Container chứa dính nếu như trả lời tương ứng cạc kín Tính phai chồng lượng, rệ đẻ, thông gió và chịu sức xuể bảo đảm việc xử lý, vận chuyển và bảo cai quản nhân điều phù hợp. cạc gói hàng thực tiễn phải không lắm tạp chất và mùi tuần tra.

Nguồn: TIÊU CHUẨN HẠT ĐIỀU ASEAN Quy định về dung sai, Yêu cầu về hình thức, Ký hiệu hoặc nhãn, Chất ô nhiễm, Vệ sinh, Phương pháp phân tích và lấy mẫu

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm