thumbnail

Tiêu chuẩn mực VIỆT trai TCVN 4850:2010 nhân dịp hột ĐIỀU

Giới thiệu:

- TCVN 4850:2010 gắng cố kỉnh TCVN 4850:1998; - TCVN 4850:2010 phanh CAFECONTROL biên soạn, thẩm định vị cỗ cạn nghiệp & phạt triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục cằn tiêu pha chuẩn Đo gán ghép chồng lượng và phanh ban bố vì Bộ hoa học và đả nghệ. - Dưới đây là bảng tóm lược nội dung chính

Nguồn: Tiêu chuẩn mực nhân điều Việt trai TCVN 4850:2010

Một số mệnh định nghĩa quan trọng

- quả điều (cashew apple) là phần quýnh phồng lớn giàu màu vàng, cam,đỏ, … (trái vờ vĩnh lượng điều) - hạt điều (cashew nut) bao gồm nhân bên trong, vỏ lụa và vỏ rắn (quả thực ngữ lượng điều) - Vỏ cứng hột điều (cashew shell) là kiếm vỏ bao gói hết phần nhân dịp và vỏ lụa bên ngoài, rất rắn. - dầu vỏ hạt điều (cashew nut shell liquid-CNSL) là chồng lỏng nhiều chứa thành phần chính là cardol và anacardic axit, vách phần nè nhiều tính nết độc địa cùng con người. Chất lỏng nà tồn tại trong suốt lùng giữa hạng vỏ rắn hột điều. - Vỏ lụa (testa) là trên dưới vỏ sừng nhiều màu nâu hồng bao đùm lấy nhân điều, khoảng vỏ nào là rất mỏng. - nhân dịp hột điều (cashew kernel) là phần thu nhằm sau lúc sang quá đệ sơ chế tách vỏ ngữ hạt điều. - nhân vốn (Whole) Là nhân dịp nhân dịp bị tan vỡ chẳng quá 1/8 kích tấc nhân năng nhân dịp vẹn nguyên. - nhân dịp vỡ vạc bướng (Butt) là nhân bị vỡ vạc theo bề ngang với phần nhân dịp đổ vỡ nằm trong dạo 3/8 -7/8 mức nhân vốn, đồng thời hai lá mậm chứ bị tách ra hoàn rành. - nhân vỡ lẽ đầu hàng (Split) là nhân dịp bị vỡ lẽ đồng theo bề dây đả 2 lá mậm bị tách rời, song song kích tấc lá mống cụt bị tan vỡ giò quá 1/8 nhân dịp. - khoảnh nhân dịp to (Large Piece) là nhân vỡ lẽ mẩu, nhiều đàng kính 4,75 - 8 mm. - mẩu nhân dịp nhỏ (Small Piece) là nhân dịp vỡ mẩu có đàng kiếng 2,8 -4,75 mm. - mẩu nhân vụn (Baby Bit) là nhân đổ vỡ Mảnh nhiều đàng kiếng không trung lọt qua sàn 1,75mm. - nhân đuối là nhân dịp lắm kích tấc rỏ, bề phương diện nhe nheo vày chửa phân phát triển hẹp đủ.

 

Yêu cầu chung

- nhân điều nếu giàu hình trạng đặc bày, tốt cứt vội vàng và sấy khô ăn nhập lý cùng kiêng ẩm <=5%; - Tỷ lệ sót vỏ <= 1,5% với tổng đường kính vỏ lụa còn sót không quá 2mm; - Tỷ lệ cấp dưới <=5%, tỷ lệ vỡ <=5%; - Không được có sự hiện diện của nấm mốc, sâu hại, côn trùng. Không được có mùi lạ, ôi dầu, không được nhiễm bẩn có tể nhìn thấy bằng mắt thường. 

 

 Bảng 1 - danh thiếp chữ đóng

 

STT viết lách đóng Tiếng Anh diễn đạt
1 W White Trắng
2 S Scorched Vàng
3 SS Second Scorched Vàng sém
4 LB Light Blemish Nám nhạt nhẽo
5 B Blemish Nám
6 DB Dark Blemish Nám đậm
7 B Butt vỡ can
8 BB Blemish Butt vỡ vạc bướng nám
9 S Split đổ vỡ dọc
10 LP Large Pieces miểng nhân dịp lớn
11 SP Small Pieces miểng nhân bé
12 B-B Baby - Bits khoảnh vụn

 

Bảng 2: đề nghị phân vội vàng Chất cây nhân điều
gấp Ký hiệu thằng thương nghiệp mệnh nhân/lb căn số nhân/kg Màu nhan sắc nhân tả khác
1 W 160 nhân dịp cựu trắng 120 - 160 265-353 Màu cùng nhất:
- Trắng ngà
- Vàng lãnh đạm
- Xám tro bàng quan
- Màu trắng
2 W 180 161 - 180 355-395
3 W 210 200 - 210 440-465
4 W 240 220 - 240 485-530
5 W 280 260 - 280 575-620
6 W 320 300 - 320 660-705
7 W 400 350 - 400 770-880
8 W 450 400 - 450 880-990
9 W 500 450 - 500 990-1100
10 SW 240 nhân dịp vốn vàng 220 - 240 485 - 530 - Vàng
- Màu ngà
- Nâu lạnh nhạt, xám tro
Nguyên nhân bởi vì chao đèn dù hay hấp hơi quá cụm từ dẫn đến nhân bị màu vàng
11 SW 320 300 - 320 660 - 705
12 SW - -
13 SSW nhân dịp cựu vàng sém - - - Màu xanh nhạt hoét, ngà đậm
- Nâu đậm tới nâu
duyên cớ vì chao dẫu, hấp năng sấy chín quá
14 LBW 240 nhân dịp vốn liếng nám nhạt nhẽo 220 - 240 485 - 530 - Trắng ngà, trắng
- Nâu nhạt phèo, nâu
- Vàng lạnh nhạt, vàng

giàu dạng giàu đốm nâu mà lại tổng diện tích <=40% nhân
15 LBW 320 300 - 320 660 - 705
16 LBW 450 400 - 450 880 - 990
17 BW 240 nhân dịp vốn liếng nám 220 - 240 485 - 530 - Nâu, hổ phách
- Vàng đến vàng đậm
- Xanh nhạt hoét tới xanh đậm
nhân dịp nhiều trạng thái non năng nhe nặng.
nhiều dạng lắm đốm nâu mà tông diện điển tích <= 60% nhân.
18 BW 320 300 - 360 660 - 705
19 BW 360 400 - 450 880 - 990
20 DBW nhân vốn nám đậm - - - lắm dạng giàu đốm xui hay là nâu. hình trạng như nhân dịp vốn nám
21 WB nhân dịp vỡ vạc bướng trắng - - - Màu giống nhân cựu trắng
22 WS nhân dịp tan vỡ dính líu trắng - - - Màu gì nhân dịp cựu trắng
23 LWP mẩu nhân dịp khoảng trắng - - - Màu giống nhân dịp vốn liếng trắng
24 SWP miểng nhân bé trắng - - - Màu chi nhân vốn liếng trắng
25 SB nhân dịp vỡ vạc bướng vàng - - - Màu giống nhân dịp vốn liếng vàng
26 SS nhân vỡ vấy vàng - - - Màu chi nhân vốn vàng
27 SSB nhân dịp đổ vỡ gàn vàng sém - - - Màu giống nhân dịp vốn liếng vàng sém
28 SSS nhân dịp vỡ lẽ quy hàng vàng sém - - - Màu gì nhân dịp cựu vàng sém
29 LBB nhân tan vỡ bướng nám bàng quan - - - Màu gì nhân vốn liếng nám lạt
30 LBS nhân dịp vỡ dính nám lãnh đạm - - - Màu gì nhân dịp cựu nám lạt lẽo
31 LSP mẩu nhân lớn vàng - - - Màu giống nhân nguyên vàng
32 SSP Mảnh nhân nhỏ vàng - - - Màu hệt nhân dịp vốn dĩ vàng
33 LSSP mẩu nhân dịp to vàng sém - - - Màu hệt nhân cựu vàng sém
34 SSSP miếng nhân dịp rỏ vàng sém - - - Màu giống nhân nguyên vàng sém
35 BB nhân dịp đổ vỡ can nám - - - Màu hệt nhân vốn nám
36 BS nhân dịp vỡ lẽ hàng nám - - - Màu giống nhân cựu nám
37 DBB nhân dịp đổ vỡ ngang nám đậm - - - Màu chi nhân cựu nám đậm
38 DBS nhân vỡ vạc dính dấp nám đậm - - - Màu hệt nhân vốn nám đậm
39 LLBP khoảnh nhân dịp lớn nám thờ ơ - - - Màu giống nhân dịp vốn dĩ nám lạnh nhạt
40 LBP Mảnh nhân to nám - - - Màu hệt nhân dịp vốn nám
41 LDBP khoảnh nhân dịp lớn nám đậm - - - Màu hệt nhân dịp cựu nám đậm
42 B-B khoảnh vụn - - - chả chia bặt màu dung nhan
Nguồn: TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4850:2010 NHÂN HẠT ĐIỀU

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm