thumbnail

trú ngụ cây Dinh Dưỡng mực quả Điều

Việc trồng trỉa lượng điều nhằm thực hiện cốt tử nhằm trang mục đích sinh sản hột điều. cây to trái điều giờ đặt hi vọng là truất phế phẩm nông nghiệp và thứ yếu phẩm cụm từ quá đệ trình sản xuất hột điều. quả điều (gã môn học là Anacardium Occidentale L.) là loại trái da tác dụng; nghỉ lắm thể được chế biến làm thực phẩm tặng con người, ngoại giả trái điều đang là vật liệu cho rất có ngành đả nghiệp và lắm nhiều áp dụng trong y khoa.

hàm lượng dinh dưỡng mức trái điều

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng trong 100g trái điều


vách phầnví trừng phạt

tầng ẩm86,3%

hoặc cây51kcal

Protein0.2 g

Fat0.1g

Fibre3.2g

Carbohydrates11.1g

Minerals0.8g

Calcium10mg

Iron0.2mg

Riboflavin0.05mg

Thiamine0.02mg

Niacin0.3mg

Phosphorus67mg

Carotene23micrograms

Vitamin C180mg


 

Bảng 2. Thành phần hóa học và giá như trừng phạt dinh dưỡng trong suốt quả điều

vách phần

vách phần gì huyết

miền giá như trị

Nguồn tham khảo


đàngTotal sugars ( maltose, sucrose, raffinose and two higher)6.3–9.9 g/100 gAzoubel et al. (2005) ;

Reducingsugars ( fructose và glucose)6.24–9.8 g/100 gDamasceno et al. (2008)

VitaminsVitamin C126–372 mg/100 mlDamasceno et al. (2008); Morton and dowling (1987); Gunjate and patwardhan (1995)]; Price et al. (1975);

Khoáng chấthát, P, Fe, K,0.9-21.4 mg/100 g Osho (1995) và Morton and Dowling (1987)

  

Mg,Zn,Na1.53 g/L 16–105 g/L

Amino axitAla, phái, Ser, Leu, Glu, Asp, Pro, Tyr0.88-3.36mMOliveira et al. (2002)

PolyphenolsAxit Gallic, axit protocatechuic,215.1–412.8Lowor và Agyente-Badu (2009)

β-cryptoxanthin, zeinoxanthin, luteinmg/100 ml

Axit OrganicAxit Malic, axit citric, axit lactic0.1–0.36 g/100 mlJoseph (2010) và Price et al. (1975);

 Tannins0.22–0.58 g/100 mlPrice et al. (1975); Gunjate và patwardhan (1995)

chồng đạmProtein0.1–1.04 g/100 gPrice et al. (1975); Osho (1995)

 Carotene0.03–0.74 mg/100 gMorton and Dowling (1987)

 pH3.67–4.53Gunjate and patwardhan (1995); Osho (1995);

quả điều để tính nết là loại quả rất có chất dinh dưỡng, cư trú lượng vitamin C trong 100g trái điều trung bình ở thứ 180mg (Bảng 1) là rất cao, cao hơn giàu sánh cùng hàm lượng vitamin C lắm trong suốt danh thiếp loại quả cây hụi cam quýt như bưởi ( 95mg), cam (40mg), chanh (40mg) (theo Bảng vách phần thật phẩm Việt trai, NXB y khoa)

ngoài ra, trong trái điều còn chứa giàu khoáng vật cần thiết cho thân thể như hát, P. Fe, K, Mg, Zn, mãng cầu. trái điều đương chứa chấp giàu amino axit, protein và một lượng lối lỡ nếu như (Bảng 2). kín biệt, trong suốt trái  điều đang chứa chấp cư trú cây rất cao cạc thích hợp chất polyphenols - những phù hợp chất chống oxy hóa rất thắng biếu lực khỏe con người.

Tuy nhiên, trái điều giàu một hạn chế là Thành phần nhiều chứa chất Tannins - là đơn hợp chất thọc toán polyphenols nhưng mà đền gây ra do chát, hợp chồng nà đền rồng giàu nhiều trong suốt chè xanh và nổi làm ví là ăn nhập chất có lợi tặng sức khỏe.

 

Nguồn: Hàm Lượng Dinh Dưỡng Của Quả Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm