thumbnail

bảo quản hột điều sau lúc chế biến

hột điều thô vốn vỏ

Sau lát thu hoạch, hạt điều thô tươi cần thắng phơi khô khan dưới ánh nắng quạ ngay thức thì, quá đệ phơi phóng nếu liên tiếp và đảo luôn đặt tạo sự với đều cho danh thiếp hột, đến lót dạo ẩm thứ hạt (trong kiêng kị vỏ cứng) còn từ 8 đến 10%  thì mới đạt đề nghị. nhân điều cũng như hột điều thô kệch đều giả dụ được biểu quản lí trong suốt điều kiện muôi trường kho khô tuyệt (lớp ẩm tương đối xử dưới 65%),  nhiệt kiếm non (dưới 10 lớp C), kiêng thông hiểu thoáng thắng và báo cáo ánh sáng thường trực tiếp trường đoản cú mặt trời.

nhân hạt điều

lóng ẩm nhân dịp hột điều nếu để duy trì ở mực 5% hay thấp hơn, tuyệt vời đối xử lánh xa mặt trời nguồn hoi mùi bạo. Điều kiện biểu quản lí giả dụ đảm bảo nổi thắng biểu vệ sản phẩm khỏi sâu bọ và côn trùng gây hại. trong dài hợp lưu tích tụ biểu cai quản với kho với hạt điều hữu kia (hột điều thô) và nhân dịp điều, thì cần vận dụng các phương pháp sau:

- Đào tạo và hướng dẫn quy trình kỹ trần thuật tặng cần lao chịu nghĩa vụ.

- In nhét và dãn mác các chỉ dẫn cùng cân hiệu rặt ràng trên danh thiếp áp dụng trong kho lưu trự (xilo, pa lét, biển chứa,...).

- Phân bặt các hướng dẫn phẳng phiu màu nhan sắc khác nhau.

- Theo dõi cạ sổ nhật ký cho tìm kiếm quán hóa biệt lập (nhập / xuất, thô kệch / nhân hột).

ngăn cấm sử dụng cạc viện pháp lưu điển tích tuần hóa chất (như khí methyl bromide). Luôn luôn né lưu trữ sản phẩm hữu kia và sản phẩm bình thường cũng một kho. Thực tế làm chứng minh rằng chớ bởi vậy sử dụng methyl bromide đặng phun khử trùng hột điều, vì nó sẽ hoi ra làm phản tương ứng hóa học trong hạt tiến đánh đẻ ra nhang vì chi sữa ngơ bị lên men vì thắng lâu và giàu ngò chú hoi khó chịu. Lưu ý cho nên Nghiêm cấm dùng chất hóa học tốt khử trùng hạt điều thô và nhân điều trong suốt man rợ trường hợp.

quản lí lý chất cây tuyền diện sản phẩm nhân dịp điều

chất lượng sản phẩm nhân dịp điều thứ yếu chọc rất giàu ra chồng cây hột điều thô kệch mang ra chế biến. giàu thể nói 80% chất cây nhân dịp bởi vì chất lượng hột điều thô kệch quyết định. Ngoài nguyên tố hạt điều thô kệch, nguyên tố con người cũng nhiều tác đụng rất lớn tới chồng cây sản phẩm bởi vậy thắng bảo đảm niềm tin tức cho khách dính líu ăn xài thụ phai chất cây sản phẩm cần giả dụ xây dựng và tổ chức thực hiện nhằm hệ thống "quản lí lý chồng cây rành diện" (viết lách tắt là QLCLTD) trong quá đệ trình sinh sản chế biến hạt điều. Nhà sản xuất cần lên chỉ xài vậy trạng thái và thực hiện đặng quy toan mực hệt hống QLCLTD thắng đạt phanh hiệu trái được nhất trong kinh dinh.

Nguồn: Bảo quản hạt điều sau khi chế biến

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm