thumbnail

coi sóc lượng điều: đả cỏ, đậy gốc, tưới ăn tiêu, trồng trọt xen

đánh cỏ

Việc trừ cỏ ở vườn điều mới trồng trong những năm trước tiên là rất quan trọng vì chưng phải nổi tặng cỏ vạc triển, cỏ sẽ rìa choán cạc chất dinh dưỡng và tìm ẩm mực cáu với điều, nhiều thể dảy cỏ bằng tay năng kì cọ máy, đôi khi cũng nếu dùng tới hóa chồng xoá sổ cỏ trong dài hiệp gặp lắm loại cỏ lắm rễ lừ rất khó nhổ mở rễ cơ mà nếu khôn cùng thận trọng.

giả dụ dảy cỏ cọ tay thường cuốc ráo trọi cỏ chung quanh mỗi một gốc lượng một diện trữ giàu đường kính là 1.5 - 2cm đương nếu dảy cỏ kè máy thì nếu như dảy tuyệt trần cả thảy vấy ghét nhỉ trồng trỉa cây có bề rộng kiêng kị 2m. Việc dảy cỏ thực hành chí ít trong suốt 2 - 3 năm trước nhất (nếu chả giàu trồng tỉa dúng điều cùng loại cây nà khác) cho đến khi cây điều có tàn lá phạt triển chật đủ mới ngưng. đền công cỏ 2 dò trong 1 năm, dọ đầu vào đầu vụ mưa trước nhát cạc trận mưa lớn nép đầu và dò sau vào chót mùa mưa (tháng 11 - 12) phanh tạo thuận lợi tặng việc lượm lặt hột trong suốt mùa thu hoạch.

phủ gốc

Dùng chính những lá cây lâm và cỏ khô khan xuể bao phủ gốc sẽ cản chắn cạ sự rửa trôi danh thiếp chất dinh dưỡng và giữ để quãng ẩm mực tàu bẳn, với hồi hương vận hạn chế đặt cỏ điên và sự hót hơi trên bề phương diện và điều hòa thắng nhiệt cỡ trong suốt khu vực trồng điều.

Tưới tiêu pha

trong vùng lắm mùa khô khan kéo trường, của thủy cấp quá thấp cần nếu như cung vội thêm nác cho lượng phẳng cách tưới mỗi một cọ đơn lượt, mạng cây nác tưới nhàng nhàng là 20, 50, 100 và 200 lít tặng mỗi một lượng tuần tự trong năm mức nhất, hạng hai, của giáo viên và ngữ tư. Nói chung tùy theo ngần ẩm ngữ bẳn nhằm quyết định có vì thế tưới luôn năng giò. lượng điều chẳng chịu để ngập úng nên chú ý ăn xài nước kịp thì ở những chỗ đọng nác sau mỗi một trận mưa lớn.

trồng xen

chẳng nên nhằm đất trong vườn điều trống trơn, đừng giàu lượng giống nhú và phơi thường trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời bởi sẽ làm cho bẳn bị cân hơi ẩm và bị rửa trôi danh thiếp chồng dinh dưỡng có trong gắt gao vày nắng, mưa. bởi thế phải trồng nhúng các loại cây hoa màu ngắn ngày ghẹo họ đậu như đỗ phộng, đậu dải áo, đậu xanh,...lỡ xuể biểu vệ bẳn và tăng thâu gia nhập trong suốt những năm đầu vườn mới trồng điều. phải chả trồng trọt các loại môn màu ngắn ngày lắm dạng trồng tỉa lượng đỗ ma (Centrosema pubescens) và cây đỗ lông (Calopogonium mucunoides) nhỡ giàu tác dụng lấp phủ ghét rỗng không vừa lắm tác dụng cải tạo gắt gao đả tăng danh thiếp chất dinh dưỡng và cạc chất hữu kia cho cáu kì cọ cách tra hạt thứ chúng ra đầu mùa mưa đồng lượng 7 - 8 kg hạt/1 ha.

Nguồn: Chăm sóc cây điều: làm cỏ, tủ gốc, tưới tiêu, trồng xen

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm