thumbnail

đề nghị Điều Kiện Khí hậu Và Dinh Dưỡng mực lượng Điều

lượng điều chịu phanh những điều kiện khí hậu hĩnh đa trạng thái và hà khắc. Khí hậu hĩnh nhiệt đới với một cây mưa hằng năm đủ và giàu một vụ khô rặt rệt là những điều kiện tối thúc để cây điều phạt triển để. Là đơn cây ưa nhiệt tìm cao và rất nhạy cảm với giá lạnh nên chi xứ duyên hải mực cạc miền nhiệt đới nằm ở cữ cao trường đoản cú 0 - 600m sánh mới mực tàu nác bể là môi trường học thiên nhiên ăn nhập cho cây điều.

Tuy vậy cũng chộ có ngoại lệ lượng điều tồn tại nhằm ở những lớp cao tầm 1000m sánh với hạng nác bể như ở châu Mỹ (Mexico, Braxin, Venuzuela) hay là ở luỵ Phi (Tanzania). Như thế, 1000m nhiều linh là ngần cao giới kì hạn cây điều còn giàu dạng tồn tại để. trông chung cữ cao chỗ trồng tỉa điều sánh với hạng nác bể càng to thì cây đâm ra trưởng càng chậm, năng suất càng giảm.

cây mưa

vùng được nhất tốt lượng điều đổ hết đặng và ra trái giàu là miền có cây mưa nằm giữa 800mm đến 1500mm/năm (Barros, 1984, Frota và cuống sự, 1985) điệu đều trong suốt 6 - 7 tháng và giàu một vụ khô kéo trường từ bỏ 5 - 6 tháng trùng lặp vào mùa cây điều vào huê kết quả. thích nghi cùng điều kiện khí hậu giàu hai mùa mưa khô tinh rệt như thế lượng điều sẽ đâm trưởng mạnh, tích lũy chồng dinh dưỡng trong mùa mưa phanh tã lót bước qua mùa khô khan lượng sẽ vào hoa và kết trái tiện lợi (theo Ohler - 1979 lượng điều cũng chấp nhận cây mưa trường đoản cú 400 tới 4000mm/năm). lương lậu mưa nhiều hơn tiến đánh biếu lượng điều muộn đơm cả và biếu sản phẩm chất lượng liệt (hột rỏ) và dễ bị danh thiếp loài cắt hoá trùng tiến công. ngược lại lượng mưa chẳng đủ lại dẫn đến cây điều ra môn kết quả thất thường. Ở những miền giàu lượng mưa to hơn nhất định nếu giàu sự thoát nác để bởi vì lượng điều chớ xăm bất cạ trạng thái nước tù đọng nà. Ở những xứ có cây mưa thấp (900mm/năm) hay lắm cây mưa cao (ngót nghét 2000mm/năm) cơ mà bình diện ghét bị hốt hơi nác giàu cần có viện pháp thắng giữ nác ở trong đất như lóng cách trồng nếu đủ lớn, làm sạch cỏ nổi không trung biếu cỏ ria giật nước và danh thiếp chồng dinh dưỡng đồng lượng điều. Người ta hử khảo áp thấy sự chia bửa cây mưa trong suốt danh thiếp tháng 10, 11 và 12 nhiều hình hưởng đến thu hoạch thứ các lượng điều biếu thâu hoạch sớm, trung bình và muộn. giả dụ cây mưa làng nhàng mỗi tháng là 200mm thì tất tật các cây điều đều tặng năng suất cao, trái lại phải lượng mưa trung bình tháng 11 có hơn sẽ cho kết trái trái lại ở những lượng ra khuơ sớm vào tháng 11 (Veerara - ghavan P.G., Vasavan M.G., "Cashew Res. Stn., Annakkasyam", 1979). Ngoài gọi hỏi dận lượng mưa, khuôn khổ và mức độ cụm từ vụ khô cũng lắm hình hưởng tinh rệt đến kết quả thu hoạch mùa điều. tốt có cụm từ thu hoạch thông thường mùa khô khan giả dụ kéo trường học chí ít 4 - 5 tháng.

Xem thêm: Yêu Cầu Điều Kiện Khí Hậu Và Dinh Dưỡng Của Cây Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm