thumbnail

hạt điều nhân trắng là giống?

hạt điều nhân trắng là bình diện dính chính đánh trường đoản cú hột điều, là sản phẩm sơ chế chăm thắng xuất khẩu mạng lượng lớn. nhằm sử dụng đả vật liệu tặng danh thiếp ngành chế biến sâu (hạt điều báng cũng là 1 loại mực tàu hạt điều nhân trắng).

Về cách cứt loại, hột điều nhân dịp trắng tốt phân loại theo hình trạng hạt, kích tầm hạt và màu nhan sắc hạt.

cứt loại theo dạng hình hột vốn hay là bể tan vỡ:

- W (whole): nhân dịp điều để cứt loại là hột cựu nếu như nó nhiều hình dạng đặc bày hạng nhân điều và lắm tỷ ngọc trai chả quá 1/8 cụm từ hột nhân dịp bị hư. Loại nào cũng nhiều thể tốt ký tiệm là W (nguyên).

- B (butt): cạc nhân bị vỡ theo bề can, nhiều tỷ châu lệ nhỏ hơn 7/8 mà không ít hơn 3/8 ngữ vớ nhân và danh thiếp phần miếng hột nhỉ đương dính líu thiên nhiên trên hạt cũng có dạng được chỉ toan là B.

- S (splits): Một nửa hạng nhân điều hả được tách theo bề dính líu, đồng điều kiện không quá 1/8 mẩu nửa hột này bị gãy. tầm nè cũng nhiều trạng thái đặt ký tiệm là S.

chia loại hạt điều theo kích ngần (quy nằm mê số lượng hạt đếm để trên 1 pound năng 454g):

- hạt điều loại W180 ( king of cashew hoặc đang đòi là ngần vua ): từ bỏ 170 đến 180 hạt.

- hạt điều loại W210 ( jumbo hoặc còn gọi là tìm lớn): tư 200 tới 210 hạt.

- hạt điều loại W240 (khoảng to vừa): từ bỏ 220 tới 240 hạt.

- hạt điều loại W320 (lớp vừa - ngần trung): tự 300 đến 320 hạt.

- hột điều loại W450 (kiếm bé nhỡ): tự 400 đến 450 hột

- hạt điều loại W500 (chừng bé) trường đoản cú 450 tới 500 hột.

cứt loại theo màu hạt:

- W (white): nhân trắng

- S (scorched): nhân dịp vàng (cháy xém)

- LB (light blemish): nhân dịp màu nám nhạt hoét

- D (dessert): nám, sâu hốc, nhóng không trung xinh xắn

Nguồn: Hạt điều nhân trắng là gì?

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm