thumbnail

Loại quán Và Thông Số Kỹ tường thuật mực tàu hột Điều

thông báo và quy định sau đây để trích tự tiêu xài chuẩn mực DDP-17 về kiểm rà soát chồng cây thương mại và tiếp thị nhân dịp hột điều bởi vì Ủy ban khiếp tế châu Âu ngữ liên hợp quốc (UNECE) ban hành ta năm 2013.

nhân dịp điều vốn hột (whole)

nhân dịp vốn dĩ hột điều để dùng trong suốt lĩnh vực:

- hát bộ tợp bứt hay hốc nặng (snack) tuej nhiên, sử dụng biếu ngành làm nghiệp choé biến sâu như rang, cừu năng tẩm vì chưng.

- dùng tỏng sản xuất bánh nướng và ngành bánh bần tiện.

nhân dịp điều đổ vỡ (pieces)

Theo tiêu pha chuẩn mực kỹ thuât, hạt điều nhân dịp đổ vỡ nhằm cứt thành các loại như bảng sau:

nhân dịp điều tan vỡ được sử dụng trong suốt danh thiếp lĩnh vực sau: sản xuất bánh đá hay bánh nác, hát bộ bát ngọt ngào và ngũ củng.

Nhân điều vụn(Diced/ Baby Bits)

Nhân điều vụn năng đang gọi là "baby bits" (miểng rỏ) hay "Granuales' (hạt vụn rỏ) có xài chuẩn kỹ kể đề nghị kích thước tối thiểu chứ lọt trải qua sàng có lối kiếng lỗ 1,70mm.

nhân dịp điều vụn nhằm sử dụng trong suốt lĩnh vực sinh sản bánh keo kiệt, chế biến ngũ vố phối nhào hoặc vãi bao phủ chừng trên kem.

Bột Nhân điều

Bột nhân dịp điều là cỡ bột mịn để dùng cho sản xuất lờ điều hay là hỗn hợp bột điều sệt, ca ri Ấn ngần, trong suốt làm nghiệp sản xuất bánh bần tiện.

Xem thêm: Loại Hàng Và Thông Số Kỹ Thuật Của Hạt Điều

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm