thumbnail

Nhân hệt điều văn bằng phương pháp vô xem – tháp cành

ghép cành (tháp cành) là phương pháp Nhân giống vô tính toán đánh tặng 2 lượng gắn luôn nhau và nối đâm ra trưởng như đơn cây hoàn chỉnh. các kiểu tháp cành dùng phổ quát tặng lượng điều có:

- tháp chen (wedge grafting) gồm 2 cách: ghép lượng mống cụt (đang gọi là tháp trên thân thể trục lá mầm - Epicotyl grafting) và tháp trên gỗ mềm mỏng (soft wood grafting).

- tháp ván (veneer grafting).

- tháp phía (side grafting).

- ghép xáp (approach grafting).

Thời vụ:

Theo tởm nghiệm ních kiêng kị, Thời kỳ ghép cành nổi nhất trong suốt năm trùng lặp ăn nhập cùng pha đổ trưởng lung tung cực kì của cây điều và trong bất kỳ trường thích hợp nè sau tã ghép khúc nếu như giàu 2 cạ lỡi thẳng kề điều kiện chạy nhiệt cữ là tối ưu tặng lượng.

Gốc ghép:

trong suốt vơ các kiểu ghép thường sử dụng các cây con trường đoản cú hạt có thời đoạn thích hợp đả gốc ghép và chứ chộ có hiệu quả xấu nào là vì chưng gốc ghép gây vào biếu lượng ghép cũng như thường thấy có xảy vào hiện giờ tịnh chẳng tương thích giữa cành ghép và gốc tháp hả lựa (Angles G.K. (1969). Anacardium occidentale. Ecology and botany in relation lớn propagation F.A.O. Conference on propagation on tropical and subtropical fruits . 9-1969, London).

chọn lọc và xử lý cành tháp:

Cành ghép đặng tuyển lựa từ bỏ những lượng nạ hử nhằm tuyển chọn xuể thu hột đả giống hoặc nổi nhất là tự vườn chi cây bâu nếu lắm. đền chọn cạc cành từ bỏ 6 - 8 tháng thời đoạn (tùy đề nghị của kiểu ghép), nhiều chóp chồi mập tròn, vỏ màu nâu nhạt, trường độ 8 - 10 cm. chứ do vậy chọn cành ghép hỉ ra huê ở vụ trước hay chồi băng. Cành tháp hãy chọn cần đặng xử lý cân vứt danh thiếp phiến lá (đền là 8 - 10 phiến lá ứng với chiều dài 8 - 10cm) chỉ đặng lại cọng lá trước nhút nhát tâu lấy cành tháp từ 7 - 10 ngày. Cành tháp tâu tới đâu sử dụng cả đến đó thẳng tuột trong ngày là đặng nhất. dài ăn nhập chẳng dùng hết, nếu giữ cho cành tháp nhất là nóc chồi chứ đặt khô khan kì cách nổi danh thiếp cành tháp ra trong suốt túi nilon tiệt (tót vời đối chứ đặt dùng bao nilon thoả đựng cứt bón) nhiều chứa chấp rêu ẩm hoặc mạt cưa ẩm đặng biểu cai quản. Thời gian bảo cai quản tối da 1 - 2 ngày.

Nguồn: Nhân giống điều bằng phương pháp vô tính – Ghép cành

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm