thumbnail

Sâu hại điều – Sâu đục lá (sâu măm lá) và Sâu bao

Sâu đục lá (sâu ngốn lá): Acrocercops syngramma Meyr. (cỗ cánh vẩy Lepidoptera - hụi Gracillariidae)

Sâu đục lá đền rồng phá hại những chồi mát xuất giờ sau chốc thu hoạch hoặc sau vụ mưa. Những cây điều đuối dễ bị sâu tiến công hơn, những thương tổn vì chưng sâu đục cạc lá mát buổi đầu nom thấy nhằm là những đàng lòng vòng sau đó từng bảo so bì nơi bị sâu tiến công dong lên tạo thành những lốt phỏng chừng giộp nên chi sâu đục lá còn nổi gọi là sâu áng chừng. giả dụ bị phá hại nghiêm trọng thì lá bị nhe nheo và vạc triển dị thường và khi lá báng thời những nơi bị sâu đục trở thành những lổ hỏng hóc. Ở những đít vực bị phá hại nghiêm coi trọng người min thấy nhiều tới 75 - 80% lá bị hư hỏng hại (Basu Choudhuri, 1962).

Sâu hết thành là đơn con ngài màu xanh tối dạ, sâu đẻ trứng vào những lá mát. Sâu mát mới nở vào nhiều màu trắng ngà và tã trưởng thành có màu nâu hơi đỏ. Giai đoạn ấu trùng kéo dài khoảng 10 ngày. Sâu cả vách tìm lối phăng vào khỏi vùng đã đục rơi xuống đất và vách nhộng.

Phòng chống:

giàu thể Phòng ngoại trừ sâu đục lá nà lạ cách phun lép Phosphamidon hay là Fenitrothion hăng lùng 0.05% ra tuổi cây mới vừa sinh chồi giàu hiệu quả hơn cả. Phun lép Endosulfan 0.05% nổi chống hua xích muỗi cho danh thiếp chồi non cũng lắm tác dụng chống lại phanh loại sâu hại này.

Sâu bao (Oiketicus sp.)

Sâu bao xuất hiện bất thường. Sâu nào là tiêm phá phần tế bào ụ xanh hạng lá theo kiểu vòng trọn.# tự mặt trên xuống. chốn bị thắp phá lá khô khan béng thành màu đỏ và trên lá đang thắng lại những lổ cúc.

phòng chống ngoại trừ:

Dùng Quinaphos hay là Endosulfan  0.05% đặt phun ké.

Nguồn: Sâu hại điều – Sâu đục lá (sâu ăn lá) và Sâu bao

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm