thumbnail

Sâu róm hồng xơi lá (hay là đương đòi thằng là sâu bướm đánh rụng lá)

Cricula trifenestrata H. (Bộ Lepidoptera (cỗ phe vẩy). Họ Saturnidae (hụi Tằm trời)) là một loại sâu hại xuất bây chừ thất thường hoi hại nghiêm trọng cho cây điều vì làm rụng lá cụm từ những cây điều đứng riêng biệt ở đơn mạng địa phương nhất mực. cơ thể mực sâu bướm đặng đậy do tầng lông và gai gây ngứa. Sâu non trưởng thành giàu màu nâu tối dài 50 - 60mm. Sự nhộng hóa xảy ra ở đằng trong kén tí tẹo màu đen giàu lá bao lòng vòng. Sâu trưởng vách là 1 con ngài màu nâu hơi đỏ có 3 chấm sáng đồng vâng ở trên cạc bè.

Metarastria hyrtaca Cram (cỗ Lepidoptera - Họ Lasiocampidae) cũng là một loại sâu hại xuất bây giờ đền tiến công những lượng điều đứng biệt lập. Nair và cọng sự, (1974) vẫn khảo cứu sinh học mực sâu nè ở Kerala (lèn lùng) cho chộ con ngài hoá trứng thành chừng co cụm ở mặt dưới các lá. Trứng nở trong 9 ngày. thời đoạn ấu trùng kéo trường học 33 ngày đối với con đực và 35 ngày đối với con cái. Ấu trùng có 5 lần lột xác. thì kỳ nhộng kéo dài 12 ngày. Những sâu bướm lột xác sớm thích hợp đồ thang trên những lá đuối và những sâu bướm cả thành rất háu ăn, tạo vật hết những lá báng. Ban ngày sâu tập kết vách đám đông trên Thân cây và chỉ hoạt đụng vào ban đêm. Rao và cọng sự (1976) khảo cứu sinh học của sâu nè ở Andhra Pradesh (tống dạo) cho thấy sâu xuất hiện ra tháng 6 - 7 đồng tã lót đơm cạc chồi mới ở lượng điều và tiếp kiến tặng tới tháng 12.

gian:

gian trừ bằng cách phun xẹp thuốc Quinalphos hoặc Endosulfan nồng kiêng kị 0.05%.

Nguồn: Sâu hại điều – Sâu róm đỏ ăn lá (hay còn gọi tên là sâu bướm làm rụng lá)

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm