thumbnail

Sấy hột điều – Lò sấy kiểu Borma

Sấy là làm xong xuôi rất quan trọng chẳng thể thiếu trong quá đệ trình chế biến hột điều. Sấy chẳng chỉ đặt giảm lùng ẩm đánh khô khan nhân dịp cơ mà quan trọng là nhằm làm giảm sự bám quy hàng mức vỏ lụa vào nhân công dễ dàng lột tìm vỏ lụa ra khỏi nhân dịp. Khảo sát sự đổi thay lùng ẩm mực tàu nhân dịp điều (dạo ẩm thứ nhân dịp điều hồi hương đem vào sấy đền rồng là 7.5 - 9.5%) trong quá trình sấy giàu 2 thời đoạn toàn rệt.

tuổi đầu đoạt giò quá 50% thời gian sấy nhỉ giảm đặt 50% kiêng ẩm ban đầu hạng nhân dịp song trường đoản cú chừng độ ẩm nè sấy liên tục thắng đến kiêng kị ẩm thuận lợi biếu việc lột vỏ lụa (2.5 - 3.5%) đòi hỏi thời gian sấy dài lắm đại hồi nhiều hơn hết thời gian sấy tuổi đầu. Chính vì lí vày nè mà lại trong quá đệ trình sấy liền tù tù gọi hỏi phải duy trì nhiệt quãng sấy đồng đều trong suốt cả thảy gian sấy.  Nếu nổi nhiệt tìm kiếm cao cục cỗ xảy ra ở đơn đít vực nà đó trong suốt gian sấy sẽ làm tặng nhân dễ bị xém vàng và giảm chất lượng. buổi nhân dịp điều đã đạt tầng ẩm đề nghị thắng lột xác vỏ lụa giả dụ ngưng sấy, nếu như tiếp chuyện sấy quãng ẩm mực tàu nhân sẽ tiếp tục giảm đánh khó khăn biếu việc lột xác vỏ lụa, tỷ châu biển vỡ lẽ tăng cao gây tổn thất tặng sản xuất.

yêu cầu kỹ kể phứt sấy nhân dịp điều

thắng bảo đảm nhân sấy ra đạt đề nghị được lột kiếm vỏ lụa cần trả lời tương ứng cạc ăn tiêu chí: - đảm bảo khoảng ẩm của nhân dịp hồi tiễn chân vào sấy là 7.5 - 9.5%. - Giữ nhiệt tìm kiếm sấy ở 70 - 80 độ C cùng đều trong suốt buồng sấy suốt thời kì sấy. - dừng sấy nhát nhân dịp đạt tìm kiếm ẩm yêu cầu 2.5 - 3.5%.

Lò sấy kiểu Borma 

Người mỗ nhiều trạng thái sử dụng lò sấy Boóc-ma (Borma) là kiểu lò sấy dùng lan truyền nhiệt đối lưu phanh sấy nhân điều. mỗi một lò sấy Boóc-ma có tự 4 - 6 gian sấy và Mỗi buồng sấy giàu trường đoản cú 7 - 8 khay kì lưới kim khí đặng chứa nhân dịp điều. mỗi một khay lắm kích tấc 90 x 45 x (10 - 15) cm chứa thắng độ 10kg nhân dịp điều đồng bề cao hạng từng nhân dịp trong suốt khay là 5 - 7.5 cm. Khói lạnh từ lò cắn (tiêm phẳng vỏ điều) biếu về nói quanh các gian sấy đóng đặc nhờ cậy gió lùa thiên nhiên để đun lạnh một cách gián tiếp tục phía bên trong suốt phòng chống sấy. Nhiệt tầng ở các khay chênh lệch khá nhiều, các khay ở phía trên có nhiệt cữ tự 70 - 100 kiêng kị C trong hồi các khay ở phía dưới thấp nhiệt kiêng kị chỉ từ bỏ 40 - 70 kiếm C. thời gian sấy kéo trường giàu đại hồi tới 10 - 12 hiện thời. Và để đảm bảo nhân dịp khô với đều cứ tầng 10 - 30 phút lại đổi thay vì trí các khay trong suốt phòng chống sấy 1 lượt. sử dụng lò sấy Boóc-ma qua đời nhiều lao động, chất cây sản phẩm sai vào chứ cao dễ bị xém vàng bởi vì nhiệt trên dưới không cùng đều.

Nguồn: Sấy hạt điều – Lò sấy kiểu Borma

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm