thumbnail

vách phần dinh dưỡng của hạt điều – ngụ cây đường và khoáng vật

hạt điều là thiệt phẩm o kín giàu dinh dưỡng, cung gấp lượng năng cây đáng tường thuật. Nhân hột điều giàu bởi hôn, béo và nhiều hương do dễ chịu, có thể sử dụng tợp sống hay qua chế biến. Điều cũng là đơn nguồn chồng mẫm vô hình quan trọng trong chế tìm bát uống, nổi dùng rộng rãi theo nhiều cách khác nhau.

Nhân điều là chỗ chứa dinh dưỡng chính, vách phần dinh dưỡng tổng thể gồm protein 18,4%, chồng mập 46,3%, carbohydrate 28,7% và 6,6% cạc dưỡng chất khác. song song hạt điều đương chứa chấp hoặc lượng khá nhiều với 100 gam hạt điều nhiều thể cung gấp 605Kcal, tương đang 30% hay là lượng cần nộp mỗi một ngày.

Lipid là chất chính vách phần dinh dưỡng ngữ hạt điều đồng 46,3% bởi vì lipid tắt vai trò như đơn chất tham dự trữ năng cây tặng hạt cụm từ lượng (Lim, 2012). lắm nghiên cứu chỉ vào rằng rằng lipid là vách phần chính mức quờ quạng các loại hột ngốn được, mà hột điều lắm cư trú lượng tổng lipit ở của thấp. Theo đó, các loại hạt khác như trái phỉ, quả xỏ xiên đào, quả hặc Brazil, hạt am hiểu và hột mắc ca đều chứa chí ít 60% ô dù và chỉ lắm đỗ phộng (42%) nhiều thưa chất mẫm hơn hột điều(Venkatachalam & Sathe, 2006). 

cư trú cây cacbohydrat trong suốt hột điều là 28,7% (Bảng 1). hột điều hả nổi ít là chứa có carbohydrate hơn danh thiếp loại hột khác. trú ngụ cây carbohydrate làng nhàng mực hạt lượng rang là 19,6%, với khuôn khổ từ 7,8% (trong suốt hột đắt ca) lên tới 29,9% trong hạt điều (Brufau, Boatella, & Rafecas, 2006).

Tổng mệnh protein có trong hột điều là 18,4% (Bảng 1). hạt điều đồng cùng hạnh Nhân (22%) và hột dẻ cười (21%) được bẩm là nhiều cư trú lượng cao nhất bay protein trong suốt các loại hạt lượng. Tuy nhiên, điều nào không tính toán tới giá trị sinh vật học hạng tuốt tuột danh thiếp loại hột thấp bởi hạn vận chế cạc axit amin cần yếu, đặc biệt là lysine (Brufau và cộng sự, 2009).

Nguồn: Thành phần dinh dưỡng của hạt điều – Hàm lượng đường và khoáng chất

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm