thumbnail

Xử lý hạt điều cạ đả nghệ rang – Rang thường trực tiếp đơn giản

Xử lý nhiệt là một trong suốt những làm xong quan yếu nhất trong suốt quá đệ chế biến hột điều. Xử lý nhiệt nhằm trang mục đích tạo ra kẽ hãy giữa tầng vỏ điều và nhân điều, làm tặng vỏ mềm và dễ tách vào hơn, tự đó tương trợ tặng khâu lột tách vỏ điều trong suốt bước tiếp chuyện theo mực quy đệ chế biến hạt điều.

hiện có hai công nghệ xử lý nhiệt phanh sử dụng phổ thông trong suốt lĩnh vực sinh sản hạt điều là đánh nghệ rang (xử lý văn bằng nhiệt) và công nghệ hâm tày hơi nước.

Xử lý hột điều phẳng phiu đả nghệ rang - Xử lý nhiệt

Phương pháp nè dùng nhiệt tốt tác động thường trực nối vào hạt điều, công biếu vỏ hạt phình lên tạo ra độ hả giữa vỏ và nhân. Theo đó, có hai cách xuể xử lý hột điều kè đánh nghệ rang là rang thường trực tiếp kiến và rang trogn dầu vỏ điều.

Rang trực tiếp kiến đơn giản - đương đòi là phương pháp sủa (Drum roasting)

Cách thực hiện: hạt điều tốt biếu vào hậu sự con quay, sau đấy nhằm thắp nóng lạ lửa đã, lửa lót nà sẽ bén vào săng và tiến đánh biếu hạt điều cân cháy chốc tảo trong hòm. khi cháy, lượng ơ có trong suốt vỏ sẽ xuỳ ra và tạo thành danh thiếp tiếng nổ rỏ (vỏ hạt bung vào tiến đánh lùng ơ bắn vào ngoài). lượng dẫu vỏ hót cháy giúp giữ nhiệt cữ cao trong hậu sự quay ổn thoả định. hạt điều xuể xoay trong cỗ áo kiêng kị 2 tới 4 phú, sau đó sử dụng tro bếp lấp lên nổi dập lửa và thu nạp cây ô dù vỏ đằng ngoài hạt, lót này thâu đặng hạt và nhiều dạng dời sang sực tách vỏ.

Về hình thức, lắm trạng thái thấy phương pháp này hao hao như cách nướng hột điều mà lại người dân ở danh thiếp miền trồng trỉa điều nước mỗ hay là dùng. Ưu điểm ngữ phương pháp nè là việc lột xác vỏ giàu dạng lẹ và tỷ luỵ nhân dịp nguyên lành cao. mà, phương pháp nào là lại dẫn đến tỷ ngọc trai hạt bị cháy xém cao, chất cây nhân dịp thấp, đừng thâu khi nhằm dù vỏ điều và vá dài sản xuất rất ơ nhiễm, hình hưởng tiêu cực tới người cần lao. Chính cho nên song phương pháp rang thường trực đấu như cầm cố này cận như không đang nhằm sử dụng trong ngành sinh sản điều hiện giờ nữa.

Nguồn: Xử lý hạt điều bằng công nghệ rang – Rang trực tiếp đơn giản

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm