thumbnail

Yêu Cầu phứt chồng lượng hột Điều - bảo đảm chồng lượng

đặng đảm bảo an rõ và đề nghị chồng cây hạng hột điều, danh thiếp tê sở trồng trỉa và chế biến hột điều đang đói lập cạc lề luật thực hiện sinh sản theo xài chuẩn mực phanh. hạt điều để sinh sản theo tiêu pha chuẩn quốc tế phăng an rõ thật phẩm và theo danh thiếp ăn tiêu chuẩn mực quốc tế phăng chất cây, cạc ăn xài chuẩn mực nà nhỉ phanh buồn lập với mục tiêu kiểm kiểm tra ngụ cây thuốc ngoại trừ sâu, vi sinh, hóa học và danh thiếp chồng gây ô nhiễm.

đảm bảo chất cây

các ăn xài chuẩn mực thực hành sau đây đang đặt công nhận và ứng dụng bởi vì ngành đánh nghiệp điều chũm giới:

- thực hiện tiêu xài chuẩn cạn nghiệp GAPs: người trồng giả dụ thực hiện theo cạc nguyên nghẽn và chỉ dẫn áp dụng trong suốt quy đệ trình sản xuất tại nông trại theo tài liệu chừng nổi cung gấp. ngoại giả nếu xử lý sau thâu hoạch theo tiêu chuẩn mực nhằm đảm bảo chồng lượng và tiêu chuẩn mực an tinh mức hột điều. Qua đó giảm thiếu tối da nguy tê như mống bệnh, chất độc địa hoi ô nhiễm và thừa lượng thuốc bảo rệ thiệt quất.

- thực hiện sinh sản đặng GMPs: GMPs nhằm quy toan phanh hướng dẫn tê sở sản xuất các sử lý hạt điều trong điều kiện vệ đổ tốt nhất, đảm bảo chất cây tặng sản phẩm sau rốt. Bao gồm các tiến đánh đoạn cần nếu như tuân theo: chế biến, tắt gói, lưu kho và chuyên chở.

- Hệ thống phân tích cạc mai nguy và điểm kiểm thẩm tra đến kì hạn HACCP: là hệ thống phương pháp thi hài định, đả giá như và kiểm thẩm tra cạc mu hiểm phứt hóa học, quết lý và sinh học trong quá trình sản xuất. sang đấy giúp  bảo đảm an tinh tường thật phẩm.

Nguồn: Yêu Cầu Về Chất Lượng Hạt Điều - Đảm Bảo Chất Lượng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm